top of page
Search

Äratus: Peidetud anded ja hingeperega taasühinemine!

Noorkuu energiad (10. märts) algatavad transformatsiooni protsessi, mis kulmineerub kevadisel pööripäeval (20. märts).

Sellel perioodil toimub sügavuti enda sisse minek ning peale sügavat sisekaemust ja pööripäeva joondust väljutakse sellest protsessist uue inimesena ehk terve hingena.

See aeg on mõeldud enda sees endale olulises teemas uute LOOMEENERGIATE uuel moel käivitamiseks ning noorkuu energiad toovad selgelt esile teema, milles on vaja teha tõus uute energiate pealt toimima.

Enne pööripäeva tulevad enda sees esile energiad, mida endas kardetakse. Need on VÕIMED, mis on sügavale alateadvusesse allasurutud või juba ajastuid enda eest ära peidetud. 

Need LOOMEENERGIAD on seotud mineviku kehastusega, kus on toimunud sügav üleelamine või traumakogemus ning selle tulemusena on ennast lukku keeratud enda kõrgemate võimete kasutamise eest. Nendes kogemustes on enda teelt ära kukutud ja ka võimed kaotatud.

Peale selliseid üleelamisi on mälukaotus olnud nii suur, et praegu puudub täielik kontakt endaga ning elu luuakse miinimum eluenergia või võimete pealt. Enda anded on hirmu tõttu loomingus kasutamata olnud ja esil on pidev hirm, et midagi hirmsat enda eluteel kordub uuesti.

Seepärast ka praegu tulevad esile just sellised teemad, mis tulevad näitama enda suurimaid hirme ELU ELAMA HAKKAMISE ees.

Paljud hirmud on peidetud alateadvusesse, kus on mälus mineviku sündmused, mis on siis toimunud, kui kasutatakse KOGU ENDA VÄGE.

Suuremas plaanis on hakanud uuesti koonduma Hinge-perekonnad, et uuesti mälu kokku korjata ning uuesti üheskoos toimima hakata.

Hingepered said minevikus lõhutud ning see tekitas suuri traumakogemusi. Seetõttu kogetakse tunnet, et ollakse perest välja lõigatud ning perekond on killustunud. Paljudel hingedel puudub tervikpilt nii iseendast, kui ka sellest, kuhu kuulutakse või kes Sa tegelikult oled.

Sündmused toovad esile mälus olukorrad, kus on hirm elada enda elu enda täisjõus ja täisväes. Esile tulevad vanad hirmud, elus lubamatud olukorrad, keelatud toimimised, keelud, käsud ja tabud. Aga ka elu elamise lust ja enda väe kasutus.

Samuti olukorrad, kus ei saada endast aru, ei kasutada enda andeid või kus ei ulatuta endani või enda hingepereni.

See tekitab endas suurt kurbust, eraldatuse tunnet, katkist olekut ning hinge igatsust enda kodu ja hingepere järgi.

Hetkel on hea tuua tähelepanu teemadele, kus puudub elus lust, eesmärk, äratundmine ja tahe midagi teha või puudub mälu, miks siin ollakse.

Hingedel hakkab uuesti ärkama mälu ja üles on äratatud MÄLU ÄRATAJAD, kes hakkavad jagama ja esile tooma uuesti loomise koode ning äratavad uuesti teadvustamise, et ELU ON LOOMING ja ELAMIST VÄÄRT.

Kevadisel pööripäeval on esil uued energiad ja transformatsioon, kus toimub iseenda UUESTI ELULE ÄRATAMINE.


Kuhu peaks alates noorkuu energiatest viima tähelepanu:

  • Palu endale juhatust, et saaksid oma HINGEPEREGA uuesti kontakti luua. Praegu on esil kõik võimalused, et saaksime oma hingepere ühenduse taastada. Paljud hinged on praegu käivitatud selle informatsiooni läbitoomiseks, et hingepered uutes energiates jälle kokku saaksid. Toimub HINGE MONAADI kokkutoomine ja suurte väljade ümberpaigutus koostoimimiseks kõrgemates ühendustes.

  • Loome-energiates tulevad esile kõik sellised hirmud, kus on varasemalt seos enda hingepere lagunemisega, mälu kaotamisega, eraldatuse sündmustega ning trauma kogemustega. Need killud tulevad nüüd alateadvuses nähtavale, et saaksime endast terve pildi uuesti kokku panna ning tagasi saada terviklikkus enda sees. Eesmärk on olla jälle üks iseendaga ja enda päritolu liinidega.

  •  Tervendusse tulevad enda seest sellised teemad, mis on takistanud elu elamist, enda annete kasutamist ning mis on loomist ja loomingu avaldumist piiranud.

  • Esil on teemakohad elus, suhetes või tervises, mis piiravad enda täisväärtusliku elu elama hakkamist.

  • Mõtetes tulevad esile uskumused, mis on alguse saanud traumakogemustest, eelmiste elude üleelamistest, enda kaotsiminemisest eelmistes kehastustes ning kõik loomise energiate kasutamisega seonduv.

  • Nähtavale tulevad valepildid iseendast, enda väe kaotsiminemise kohad, väärtusetuse tunde algpõhjused ning hingelise üksinduse tervendamist vajavad alguskohad.

  • Keha ja hing valmistuvad veelgi suuremaks põimumiseks. Selle tulemusena käivituvad praegu sügavad kehalised tervenduse protsessid, et need, kes on UUEKS LOOMISEKS ENDA ELUTEEL valmis, saaksid vanast maatriksist täielikult väljuda.


Praegu saab uuesti ennast tervendada just nendes teemades, kus on vajalik väljatõus vanast ajastust. 

See sügav paarinädalane transformatsioon võimaldab kõige suurematest ELU KRIISIDEST väljumist ning elu alustamist täiesti uute aluste pealt. See võimaldab taasühinemist enda kaotsiläinud hingeperega, kellega algab uues etapis suurem koostöö.

Iseenda jaoks on see aeg TERVENEMINE vanadest loomingu traumadest, väljatõus kriisidest, mõttetuse mõtete kogemustest, eraldatusest ning hinge erinevatest traumakogemustest.

Transformatsiooni eesmärk on läbida kriisikoht enda eluteel ning saada uuesti TERVIKLIKUKS LOOJAKS enda sees.

Praegu on aeg enda elus uuesti üles leida RÕÕM, ELULUST, JULGUS ELADA, OLLA ERILINE ja OLLA ISEENDANA!

Peale kevadist pööripäeva avalduvad paljudel loomingus uued algused. Sa valmistud selleks just praegu ette!

Ole julge olema SINA ISE, isegi kui see kohe nii hästi välja ei tule. Sa oled SAAMAS ISEENDAKS, see on endaks saamise protsess. 

Ole JULGE ennast katsetama, luba juhtuda, et sellest saaks sündida parim!


Armastusega,

Katrin Luup

461 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page