top of page
Search

Algab ülekehastuste mälu avanemine ja vastuvõtmine

Inimese kehateadvus on uuesti jõudmas sellesse punkti, mis võimaldab aktiveerida  otseühenduse enda eelnevate kehastuste jooksul kogutud annete/andmepangaga.

Enne pööripäeva aktiveerub paljudel nüüd veelgi tugevamalt kehateadvus, mis aitab ülekehastuste mälu vastu võtma hakata.

Ülekehastuste annete/andmepank on koht meie kõrgemas teadvuses, kuhu me salvestame kõik väljaarendatud kõrgemad oskused ja teabe läbi kõikide kehastuste.

Paljud hinged arendavad enda andeid ja oskuseid ning koguvad teavet läbi elude ning osades kehastustes lihvitakse või arendatakse enda erilisi oskuseid veelgi kõrgematesse seostesse, et jõuda uute/järgmiste võimete avaldumiseni.

Täna on inimkond enda arengus uuesti valmis, et jätkata hingearengut uutes avanevates reaalsustes ning hetkel on osadel hingedel võimalik uuesti sisse lülitada see teadvusepool, mis võimaldab jätkata hingearengut praeguses kehastuses ning enda hingeteel.

Samuti on osadel hingedel missioon aidata avada/avardada praegusel ajaperioodil neid hingi, kes avanevad uuesti enda mälule. Neil hingedel on sellel pööripäeval isegi topelt allalaadimised nii isikliku/enda arengu tarvis, kui ka teiste hingede teabe või kandevõime suurendamise jaoks.

Kui hing on valmis, siis aktiveeritakse/luuakse uuesti seos kehateadvuse ja enda andmepangas olevate annete/info vahel. Sellega alustatakse enda andmete allalaadimist, mis sobituvad kasutusse enda hetkel avaneva teega, arenguga või vajadustega.

Praegused arengud/sagedused planeedil võimaldavad meil oma kõrgemat mäluteadvust uuesti kasutama hakata ja see käivitab isiklike võimete avaldumise võimalused.

Sel pööripäeval avanevadki nüüd erilised uued võimalused tõusta oma sagedustes ülekehastuste mälu kasutamiseni.

Pööripäeva aegu toimuvad kõige suuremad allalaadimised nendesse mäluseostesse, kus on koheselt valmisolek uut teavet arengusse tuua.

Suve jooksul toimuvad esmased aktivatsioonid, mis on seotud valmisolekuga enda kõrgemalt poolt valitud uuel teel enda avanevaid andeid kasutama hakata.


Kehateadvuses toimuvad muudatused

 • Kehateadvus alustab praegu kõige suuremalt muutusesse minekut ja see avaldab suurt pinget meie närvisüsteemile. Suur mõju närvisüsteemile on sellel, millist teavet praegu enda süsteemi sisse lastakse. Kui teatud mõtted/teave tekitab enda sees ülepinget, oleks hea need mõtted kõrvale panna või teatud teabest lahkuda. Peale pööripäeva on närvisüsteem paremini töökorras ja siis võib sama teavet uuesti tarbida. Selleks ajaks lülitub kõriühendustes sisse suurem äratundmine, mida sobib endasse sisse lasta või mis on enda jaoks tarbimatu.

 • Peas võib tekkida tasakaalutust, pearinglust vms. Pea tasandisse/mälusse tekib suurem energiateabe sissevool. Hea oleks lasta endal lihtsalt olla, nautida loodust ja olla vabas voos.

 • Mälus tekivad lühise momendid. Osa mitte vajaolevat vana teavet kaob. Osa teavet tuleb esile seal, kus tuleb veel midagi märgata, et otsuseid teha. Kui mälus tekib ruumi juurde, siis või tunda avardumist, kergust ja ka uued mäluühendused hakkavad suuremalt tööle. Siis võivad tekkida esimesed ühendused enda eelmiste kehastustega, mälupiltide või aistingutega. Sellega ei pea otseselt midagi tegema, need on mälupildid, mis aktiveerivad tänase kehastuse jaoks tuleviku seoseid.

 • Keha võib endast märku anda veel mitmel erineval moel. Need on seosed eelmiste kehastustega ja kehas olemise kogemustega.

 • Kui keha saab kontakti enda annete pangaga, tekivad uued soovid midagi muud looma hakata. Aktiveeruvad unistused ning teadmised, mis aitavad meil oma uuel teel järgmisi samme teha.

 • Kui kehas või mälus on tugevad hirmud, algavad suuremad hirmude puhastused. Kui on endas suured kahtlused, algab uus isiksuse kokkupanemise periood.

 • Keha ja mälu toovad nähtavale kõik tasakaalutused. Osa infot on seotud eelmiste eludega. Elu näitab kätte, kus on vajadus tasakaalu looma hakata.

 • Enda mälu täielikuks taaskäivitamiseks on vaja endas kokku korjata kõik isiksuse osad selles kehastuses ning leia üles enda isiksust kandev pool.

 • Suuremalt algab kõikide kehastuste mäluteabe korrastus. Mälus algab nende kehastuste meenumine, mis puudutavad hinge arengut.

 • Üldväljades puhastub surmamäluga seonduv. Samuti puhastub väärkasutusega seonduv, vägivald ning toimub võõrväljadest ning tehislikust väljatulek.

 • Mälus tekivad seosed ELU loova infoga, aktiveeruvad eluseosed ning tekib tugev eluvoolu ja eluenergia sissevool kehasse. Keha alustab enda tervendamist.

 • Enne pööripäeva aktiveerub selgroog. Pööripäeva aegu algab selgroo ühendustesse uue info sissevool, mis mõjutab keha struktuuride edasist muutumist.


Peale pööripäeva tekivad suhetes uued võimalused koosloomistes ning elu arengutes.

Paljud tunnevad üksteist või ennast ära hoopis uue nurga pealt. Ka enda sees tekib rahunemine, sest paljud saavad nüüdsest ennast ja oma andeid päriselt kasutama hakata.

Ka suuremas pildis muutub väärtuste süsteem ning tekib uudne arusaam. Siiani varjus olnud uutmoodi toimimisi hakatakse kõrgemalt hindama.

Suvel avastatakse ennast uutes teadmistes, soovides ja ettevõtmistes ning sügisel astuvad paljud hinged oma uue imago ja uute tegemistega juba maailma ette.

Nüüd on aeg ennast vastu võtta, uut usaldama hakata ning hirmud seljataha jätta.

Uued sagedused toetavad uusi arenguid. Usalda ennast, enda andeid ja enda hingeteed!


Armastusega,

Katrin Luup

327 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page