top of page
Search

Enda jõu ja väe kokkukorjamine ning sisemise jõu aktiveerimine

Kuuvarjutus näitab, millega keegi kaotab enda sisemist jõudu.

Oktoobri kuuvarjutus (28.oktoober) aktiveerib igaühes enda kohta tõe nägemise võime ning näitab kätte halastamatult ausalt, kus on oldud valeootustes.

Praegu on esil läbi aegade kõige manipuleerivamad energiad, mis on igaüht enda teelt kõrvale viinud või pannud soovima midagi, mis ei ole enda südamega kooskõlas.

Kuuvarjutuse aegu ja sellele järgneval nädalal on võimalus/aeg endaga maha istuda ning teha tuleviku osas uued olulised otsused.

Energeetika on täiskuu nädalal kõige intensiivsem ning toob nähtavale ainult tulevikku puudutavaid takistavaid seoseid või kohti, mis on vaja enda sees uuesti ümbermõtestada.


Teemad, mis on esil ja mida võiks sügavamalt käsitleda:

 • Erinevad manipuleerivad energiad.

 • Valedele toetumine.

 • Teiste peale lootmine.

 • Liiga kitsa pildi kasutamine.

 • Teiste väestamine enda väestamise asemel.

 • Teadvuses tagasilangused.

 • Illusioonidele toetumine või ilusioonide enda ellu loomine.

 • Üha uuesti endas pettumuste kohad, vanad traumahaavad.

 • Ainult lootma jäämine.

 • Tardumused ja kõik sellised teemad, kus ei suudeta endast suuremalt mõelda.


See on ümberhäälestuse nädal, kus on võimalus endale olulistes teemades teha läbirääkimised ning märgata, kus usutakse endiselt pigem välisesse jõusse ja millistes teemades on vajalik taastada usk enda väesse, väärtustesse ja loomise jõusse.

Kuuvarjutuse nädal näitab kõige selgemalt seda, millal keegi kaotab enda jõu, mis seda põhjustab ning kus tuleb teha enda sees muutus kohas, mis tekitab eraldatust.

Suhetes toob nädal esile selliseid kohti, kus oleks vaja tõsta oma teadvus uue toimimise peale.


Suhetes oleks hea märgata ja ümber mõtestada järgmisi teemasid:

 • Suhtes tulevad esile sellised teemakohad, kus on pidurdunud areng. Neis kohtades oleks vaja selgelt näha tõde, kus on valeootused, teistele lootmine, enda mitte väärtustamine või millal jäetakse ennast millestki välja, mis on tuleviku osas oluline loomise koht.

 • Esile hakkab tulema enda tegelik loomingu potentsiaal ning isiksuse omapära loomises. Kui ei arvestata enda tegeliku võimekusega iseendas, siis loodavad sihid ei käivitu.

 • Suhetes kukuvad ära kõik need suunad, mis on endiselt vana loomingu peale toetuvad ja kus loodetakse vanade viljade pealt edasi luua.

 • Suhetes algavad uued koostoimimised, ühised väärtustamised. Kui seda ei leita, suhted uues suunas ei käivitu.

Hetke kuuvarjutus näitab kätte kõik vanad loomisharjumused, mida on vaja muuta. Ära kukuvad kohad, kus toimib teiste pealt kasu saamine, enda või teiste manipuleerimise energiad, teiste või enda kahjustamine, pahatahtlikkus ja usaldamatus, ehk kõik need teemad, mis toidavad veel vana reaalsust.

Suurem joondus toimub kõritasandis ning aktiveerub uus ajataju, tavameele tasand hakkab avarduma ning teadvusesse hakkavad sisenema uued mõõtmed.

Kehatasandil toimub elementide uus häälestus uude reaalsusesse, toimimisse ja hingamisse.

Tavatasandis võib kogeda reaalsusnihkeid, ajataju kaotust, mälu võib alt vedada. Võib kogeda, et minevik mälus muutub ning ka emotsioonid mineviku osas võivad muutuda. Mäluteadvus puhastub vanast ja avardub uutesse aladesse.

Samuti võivad nüüd muutuda enda soovid tuleviku osas, eriti kui tehakse minevikuga lõpetamisi või suletakse mõni suurem teema.

See laienemine toob esile illusioonväljadest väljumise võimaluse ning algatab ühildumise uue reaalsusega.

See, mis suuremalt toimub on igaühe tervenemine enda sees, toimub enda erinevate osade kokkutoomine, teadvuse naasemine erinevatest reaalsustest siia kehastusse ning teadvuse tasandite korrastus.

Praegu on hea häälestuda isiklikult enda parimale reaalsusele ja tulevikule.

Kollektiivselt on aeg ära õppida, kuidas soovida, kuidas luua ja panustada loomingusse nii, et see panustab meie kõigi ühisesse tulevikku ning loob meile kõigile parimat.

Joondus toimub uuele, keha häälestub tulevikule, suhted arenevad kõrgemale.

Toimub illusioonväljadest väljumine.


Armastusega, Kartin Luup

4 views

Recent Posts

See All

コメント


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page