top of page
Search

Enda nägemine läbi hinge silmade

Võimalik kiirendus ja vähemalt kolm uue elusuuna valikut

23. aprilli täiskuu aegu avaneb võimalus näha ennast läbi HINGE SILMADE ning samuti avaneb võimalus teha enda suhete teemas UUENDUS kõrgema sageduse pealt toimimisse.

Järgneval nädalal toob hing meie tähelepanu peamisele lahendamata kriisikohale enda sees, kus uute otsuste tegemiseks on vaja leida kristalne selgus.

Kristalse selgusehetke saavutamine võimaldab allalaadida esimese uuenduse suhete teemades.

Hinge silmade kaudu on võimalik näha ennast neutraalselt kõrvalt ning teha oma elus valik seal, kus on vajalik sisse tuua esimene uuendus, mis võimaldab minna kõrgemasse toimimisse.

Täiskuu aegu on võimalik kõige tugevamalt vabastada iseendas selliseid energiaid, mis takistavad meid oma arengus kõrgemasse sagedusse edasi liikumast.

Hingeteadvus avab ja näitab meile uusi võimalusi, et saaksime teha nende hulgast oma valiku ning käivitada endale parim suund.


Hinge eesmärk

Praegu avanevad mitmed reaalsed ajaliinid korraga ning meil on võimalik nende vahel valida ja üles leida oma kõrgem hingesuund.

Paljud meist ei oska veel enda sees toimuvat selgelt näha ning seetõttu valitakse ka teadmatult uuesti vana ehk languse ajaliin.

Samas on siiski veel võimalik kõikidelt vanadelt ajaliinidelt ikkagi väljuda ja viia ennast puhastustulle, millega vanad valikud täielikult lõpetatakse.

Hing toob nähtavale viimase aja kõige kriitilisemas seisus olevad teemakohad või suhtumised iseendasse, mis mõjutavad otseselt meie elus praegu esile tulevaid valikuid. 

Hinge eesmärk on näidata meile uusi valikuvõimalusi meie eluteel ning hetkel on võimalik käivitada endas KIIRENDUS PROTSESS, mille läbides saavutatakse iseendas kristalne selgus ja puhtus.

Hinge kõrgem eesmärk on tuua sisse kiirendus sellesse teemasse, mis mõjutab praegu kõige enam isiklikku saatust järgnevatel aastatel. 

Hingeteadvus näitab, kuidas iseenda mõtted ja tunded loovad järjest kiiremini enda ellu (uut)reaalsust. 

Hing valgustab igaühe sees endale teadvustamata suhtumisi, mis loovad just praegu meie tulevikku. 

Hing võimaldab läbi tuua vähemalt kolm uut valikut enda praegusel hingeteel ning täiskuu aegu on need võimalused valikutes avatud.

Hing tõstab sellel ajal meie võimekust, et saaksime näha ennast kõrgemalt/kõrvalt. Hing näitab meile selgelt, mida me tegelikult soovime endas ja oma suhtes lõpetada või mida me soovime oma uutes võimalustes avada.


Millised võimalused praegu esil on?

  • Suhetes on võimalik avada kõrgem ajaliin. Selleks on vajalik suhetes üles leida koht, mis meid enda teelt kõrvale viib.

  • Hing näitab vähemalt kolme uut suunda korraga. Võimalus on valida ARMASTUSE kogemus.

  • On võimalik näha iseennast läbi oma hinge silmade ning leida endas üles see koht, kus kontakt iseendaga puudub.

  • On võimalik tuvastada, kus ja kuidas me iseennast valesti näeme ehk kus on meil iseendast valepilt. Esil on kriisisituatsioonid meie elus, loomingu tühistamise kohad, valetamine ja petmine suhetes ning ebapuhtad eesmärgid.

  • On võimalik läbi näha neid kohti, kus ei teadvustata enda tegelikke vajadusi või kus uue loomingu katkestavad kõhklused.

  • Kriisiteemades on võimalik käivitada kiirendus protsess, mis võimaldab vabastada vanad ajaliini seosed ning valida enda puhas olemus.

  • Enda sees on võimalik käivitada esimene suheteteemaline uuendus.

  • Toimub enda väljade ja energiaseoste ülevaatamine ning enda vabastamine sellistest seostest, mis ei tohiks siit edasi enam enda loomingu ja suhte juurde kuuluda.

  • Mees- ja naisenergiates algab koostöövõimaluste käivitamine uuel tasandil.

Aprilli täiskuuga on võimalik käivitada suhetes esimene ühine kõrgem hingesuund ÜHISES suunas. Selle tulemusena avanevad läbi ARMASTUSE RUUMI uued tajud, kus tuntakse tugevamalt nii enda kui partneri hingeolemust.

See on oluline UUENDUS, kuna sellega seoses algavad tervendused seksuaalsetes teemades, suhetes avanevad uued vaated ning kehaliselt avanevad ühiselt, koos kogetavas energiaväljas uued ja avaramad energiatajud.

Hinge kõrgem suund on saavutada endas ja enda suhetes kristalne puhtus. See on vajalik uute kõrgemate sageduste käivitamiseks suhetes.

Uue ühenduse loomisega ärkab partnerluse kõrgemas teadvuses koosloomine. 

Usalda enda hingeteed!


Armastusega, Katrin Luup

288 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page