top of page
Search

Mõtete muutmine olevikus muudab tulevikku

Meie praegustest mõtetest ja uskumustest enne kevadist pööripäeva oleneb, milline saab olema meie tulevik juba sellel aastal.

Märtsi energeetika saab olema elusuunda muutev või näitab kätte ohukohad, mis tulevad 2025. aastal tugevamalt kollektiivselt esile.

Praegu on inimkonnal esil mitu erinevat tulevikuliini korraga ning pööripäeva aegu  selgub 2025. aasta saatus.

Inimkonnal tervikuna on praegu tugevalt üleval ohukohad ja nende suhtes saabub selgus kevadise pööripäeva ajal.

Seetõttu on praegune aeg ülioluline inimkonna saatuse ristmik, kus valitakse uus suund, kuhu poole liikuda.

Valiku langetavad inimesed kollektiivselt oma mõtlemiste ja uskumustega. Iga inimese mõte ja uskumus loeb.

See, mis energeetiliselt praegu toimub, tuleb aga veelgi võimsamalt uuesti esile järgmisel 2025. aastal täpselt samal ajal.

Kui me praegu suudame inimkonnana eesolevatest ohukohtadest mööduda, siis järgmisel aastal need samad ohukohad enam üles ei tule.

Praegu on igaühel valiku koht, kuidas oma elus esilolevatele väljakutsele reageerida. Kas lasta end neist mõjutada või tõusta energeetiliselt kõrgemale ja negatiivsusest lihtsalt väljuda. 

Märtsis esiletulevad sündmused ja reageeringud on määravad, millise suuna järgmine 2025. aasta võtab. Kõige suurem murrangukoht saab olema kevadine pööripäev, kus on võimalik hetke väljakutse tervendusse tuua ning seeläbi kogu edasine elusuund muutub.

Järgmised paar nädalat on väga tugev vanadest energiatest väljatõusmise aeg ja seal on oht kukkuda tagasi kannatuste energiasse.

Sellel ajavahemikul enne pööripäeva, peaks olema eriti teadlik, kuidas endaga käituda ning kuidas negatiivsesse suhtuda.

Praegused reageeringud määravad, millise suhtumiseni me jõuame ja kas järgmisel aastal toimub täielik väljatõus uude maailma või jätkub vana maailma võimuvõitlus.

See millisele uuele mõtlemisele praegu tuleviku osas jõutakse (endas esile tulevate mõtete osas), mõjutab otseselt meie tulevikku järgmisel aastal.


Märtsikuu väljakutsed, mis meie elu mõjutavad:

  • Suur osa on seotud füüsilise keha tervisega. Hetkel on võimalik täielikult terveneda mineviku vaevustest ja tervist mõjutavatest faktoritest. Keha toob esile minevikus lõpetamata seoseid. Esile tulevad uuesti vanad haigused ja kriitilised sündmused, millega ollakse mõttetasandil endiselt ühenduses. Praegu on aeg kõik mineviku seosed endas lõpetada, et keha oleks võimeline tervenemise protsessid käivitama ja eelnevatest negatiivsete sündmuste mõjudest täielikult väljuma. Kui see õnnestub, siis saab keha 2025. aastaks uude sagedusse väljuda, kui aga mitte, siis praegused mõjud järgmisel aastal korduvad ja seda veelgi tugevamalt.

  • Eriti suure osa meie tulevikus toimuvast määrab ära meie praegune mõtlemine ja suhtumine meie endi sees. See, kuidas kardetakse, mõeldakse või tulevikku ette kujutatakse praegu, kajastub juba järgmisel aastal täpselt samal ajal. Hetkel on oma mõtlemise muutmisega võimalik muuta meie kõigi saatuse suunda.

  • Mida suurem hulk inimkonnast praegu muudab suhtumist millegi olulise osas, seda suurem muutus kajastusse tuleb. Kui suur usk on Sinul enda jõusse?

  • Enda elus tulevad märtsis ja enne kevadist pööripäeva esile just need sündmused, mis kõige enam mõjutavad enda tulevikuliini. Sündmused või tervis toovad nähtavale enda kõige negatiivsema mõttemustri, mis mõjutab praegu tuleviku sündmuseid enda eluteel. 

  • Isiklikult on praegu hea aeg üles leida ja oma mõtetes ümber pöörata ohvrimeelsus, negatiivsus, pessimism, kibestumine, pahasoovlikkus, usu puudus tuleviku osas, kaose kohad, energialekke kohad, kurbus, vaev, suhetes või endas armastuse kontakti puudumine jms.

  • Suhetes on esil endasse või partnerisse USKUMISE kohad. Mida Sina mõtled või usud endast või oma kaaslase/partneri võimetest? Omavaheline vestlemine ja üksteise toetamine võivad olla praegu suhete tervendamisel kõige paremad võimalused. Luba endale oma suhetes sügavaid vestluseid, anna aega armastuse esile tulemiseks, taasta usk ja armastus iseendasse ning välju mineviku negatiivsetest mõjudest.

  • Enda sees on võimalik uuesti käivitada elujõud ja vägi. Välju traumadest ning taasta enda jõud.

  • Kui muudad praegu enda sees oleva negatiivsuse ümber neutraalsuseks või positiivsuseks, siis tõuseb sagedus juba järgneva paari nädala vältel kõrgemale ka selles teemas, millega Sa praegu tegeled. Energeetiliselt on tunda uue suuna suuremat muutust alates pööripäevast.

  • Praegu on võimalik mineviku teemades tõsta enda sagedus toimima uue kõrgema sageduse peale ning lõpetada seeläbi kõik negatiivsed mõjud, mis on veel aktiivsed või mis mõjutavad järgmise aasta tähtsündmuseid.

  • Kui lood tulevikku, siis sõnasta see olevikku!


Hetke energiad on eriti tugevalt loovenergiaid esile toovad. Iga inimese võimekus tuua esile muutuseid, on mitmekordistunud. See aga tähendab ka seda, et on oht/võimalus valida vastavalt enda uskumustele just see tulevikuliin, kuhu suunatakse, kas siis teadlikult või teadmatult praegu kõige rohkem oma energiat.

See, millist tulevikku igaüks vaatleb, sellist tulevikku ta ka loob. Vaatle ainult helget tulevikku. Sellist tulevikku, mida Sa päriselt endale ja inimkonnale soovid ning seda isegi siis, kui selline tulevik tundub Sinu tavamõistusele ja egoteadvusele uskumatuna.

Järgmistel nädalatel on võimalik muuta enda mõtlemist, märgata negatiivsuse mõju, lõpetada hirmud, muuta sagedust, tõusta välja mõjudest, uuesti koondada enda elujõudu ning suunata see uude, endale sobivamasse suunda.

Kui väljud madalast, muutub koheselt ka Sinu energeetika ja Sul on võimalik hakata looma elu uue tunde/mõttesuuna pealt.

Praegused väljakutsed näitavad, mida iseendas muuta, et muutuks ka tulevik.

Muuda enda mõtteid, suhtumisi ja saa kogema uusi võimalusi. See kõik on Sinu südames ja hinge juhtimises juba olemas.

Tea, et kui muudad mõttesuunda, muutub ka elu! 

USK paremasse tulevikku, ARMASTUS, KAASTUNNE on see, mis teeb muutuse koheselt võimalikuks. 

Hinge juhtimine ja õnnistused on Sinuga!


Armastusega, Katrin Luup

586 views

Recent Posts

See All

Commenti


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page