top of page
Search

Mais algab suhete ümberkujundamine

Maikuus avanevad uued võimalused raha teemades ning suhetes algab järgmise poole aasta ülesehitus.

Paljudes partnerlustes algab pooleaastane väljakutse, mille ajal selgub, kas suudetakse uues etapis minna koostööle või on ees ootamas üksteisest eraldumine.

Järgneva poole aasta jooksul on aeg, kus ehitatakse üles uus nägemus enda koosloomisest, koos edasiminemisest või uutel alustel koos elamisest.

Maikuu energiad toovad  tähelepanu enda loomisvõimekusele ning uute põhiväärtuste kehtestamisele. Algab aeg, kus tuleb mõista ennast sügavuti, millesse on soov enda väärtuseid, enda energiat ja raha panustada või millest tuleb loobuda.

Energiad näitavad, kus on vajalik enda põhiväärtused uuel moel üles ehitada ja kuidas need väärtused mõjutavad meie isiklikus elus tuleviku rahaenergia voolamist.

Maikuu näitab kätte teema, kus vanadel alustel ENAM EDASI MINNA EI SAA.

Eriliselt tuleb tähelepanu alla isiklik valuteema, kus saab teha täieliku elusuuna ümbermõtestamise ning suhetes ja raha-asjades saab alustada loomist uue koha pealt.

See toob kaasa isikliku kriisikoha väljatuleku, mis on vajalik enda sees kiirelt tervendada.

Kuu energiad näitavad, mis on otsa saanud ja millega ei ole enam võimalik jätkata või kus sarnaselt jätkamiseks lihtsalt ei teki enam võimalust.


Millele tuua oma tähelepanu

Mai energiad näitavad kätte teemakohad, kus rahavoog ja suhted on väga tugevalt omavahel seotud. 

Mida tugevamaks koosloomine suhetes poole aasta jooksul arendatakse, seda suurem elumuutus paremuse poole saab sügisel olema.

Mais saab üle vaadata, kui tugevaks on ühine koostöö loodud ning tulemus on näha sügisel, mil avalduvad koostöö teemade kiired lahendused.

Ühiselt loodud põhiväärtused, hakkavad tooma kiireid rahalisi/elulisi tulemusi ning ühine eesmärk käivitab uue tasandi loomise võimalused.

Paljud vana loomisenergiaga partnerlused/koosloomised on jõudnud lõpp punkti, kus energia enam edasi ei arene, kus midagi ei avane ja kus vanad väärtushinnangud uutes energiates enam ei käivitu.

Nendesse kohtadesse tekib kriis ja seal on vajalik avada uus uks. Nendes kohtades tuleb kõigest vanast loobuda. Vanadest harjumustest, ootustest, arusaamadest, nõudmistest jms.

Kriis on vajalik, sest see näitab, et kõik uus on juba käega katsutav ja loomingu energiates olemas. Vajalik on teha vaid muudatus enda sees, et uus loominguenergia saaks käivituda.

Paljudel juhtudel on koostöödes üks partneritest muutusteks juba valmis ja ainult teine pool toimib veel liialt vanades suhtumistes. Neis kohtades tuleb leida uus arengusuund.


Kuidas väljuda suhte- või rahakriisist?

  • Hea oleks üles leida (enda sees) või partnerluses ESIMENE SOBIV ÜHINE SIHT teemas, kus on kõige suuremad erimeelsused. See võimaldab sageduse tõusu uude punkti, kus algab uus energeetiline/rahaline külgetõmme soovitud suunda. Lõpetama peaks kõik allatõmbavad energiamängud ja vajadusel need ise kinni panema.

  • Kriis näitab millegi lõppu. Tuleb endale selgeks teha, mis on uus soovitud suund? Mais on uute suundade käivitamine ja uute loomisharjumuste valimise aeg.

  • Maikuus saavad läbi kõik vanad energiad seal, kus oleme isiklikult valmis juba kasutama uut. Vaatle, kus kohas on Sul enda suhtes ja loomingus vaja kasutada juba uut taset?

  • Mai sõnum on: Mis on läbi, see on läbi! Lõpeta kõik vana ja alusta otsast täiesti uutel alustel. Maikuust algab UUS TASE.

  • Lõpeta välisele toetumine. Lõpeta enda või teise süüdistamine ning ohvrimängud ja võta enda energia enda sees kokku. Küsi endalt, mis on Sinu uus tase ja mis on Sinu uus suund? See on suund koostöödes, rahalistes laekumistes kui ka UUS TASE ENDA ELUTEEL.

  • Enam ei saa vana energia pealt luua, vanad arusaamad loovad vanu tulemusi, seisev energia viib kriisi ja KRIIS avab UUED VÕIMALUSED ENDA ELUTEEL.

  • Tea, et Sa oled valmis UUTEL ALUSTEL KOOSTÖÖDEKS, LOOMISEKS ja RAHALISEKS KÜLLUSEKS, kuid see valmisolek asub Sinu(teie) kõrgemal ajaliinil. Tee oma arengus hüpe uuele.

  • Maikuus algab suhete ümberkujunemise aeg. Suhted muutuvad loomingulisemaks ja vabamaks ning suhete aluseks saab ühine soov. Ühine suund on seal, kus hingeline areng ja enda missioon on toetatud. Seal puudub omakasu, ärakasutamine ja ohvrimeelsus. Hea oleks päriselt südamest südamesse rääkimine, eesmärkide ümbertegemine ja vanadest loomisharjumustest vabanemine.

  • Uus suund on 5D toimimine ja see aeg on nüüd käes. Kõige loodava aluseks on ARMASTUS.

  • Suhted käivituvad 5D reaalsuses. Kui oled valmis, algavad Sinu suhetes ümberlülitused 5D toimimisse. Kriis tekib seal, kus puudub armastav vaade loomingusse. Kriis on loomulik tõuge uude, võta see vastu. Kriis näitab hirmu uue ees ja seal on vajalik teha uue alustamiseks lihtsalt esimene samm.


Mai esimene nädal on enda sees teadvustamiseks, mis on läbi. Rahateemad näitavad, milliseid koostöid vanadel alustel enam jätkata ei saa.


Uus tee avaneb vana ukse sulgemisel

Veel on võimalus edasi toimida vanas reaalsuses, kuid kõrgema teadvuse ja hinge soov on alustada uut taset ning ning üleminek 5D toimimisse on juba avatud.

Sinu elus võib just praegu olla see valiku koht üleminekuks kõrgemasse toimimisse. Ja kui seda näitab ka kriis Sinu eluteel, siis oled just selle valiku ees.

Selleks, et valida uus tee, on vaja esmalt sulgeda enda järel vana uks. Esimene selginemine algab alles pärast seda, kui vana uks on kinni.

Võta vastu julgus enda sees, ära karda teadmatust.

UUS TASE ALGAB SINU SEEST!


Armastusega,

Katrin Luup

265 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page