top of page
Search

Pööripäeval toimub inimteadvuses nihe

Suvise pööripäeva joondumisel toimub inimkonna teadvuses kaks olulist nihet. Esimene on seotud keha uuenemise protsesside algusega ja teine on seotud enda hingeteadvuse mäletamisega ehk hingemälu aktiveerumisega tavateadvuses.

Need kaks protsessi koos aktiveerivad närvisüsteemi lülituse uude toimimisse ning see omakorda tõstab enda teadlikkuse iseendast uuele tasemele.


Algab keha ümberlülitus kõrgemasse toimimisse

 • Keha alustab hõredamate sageduste vastuvõtmist rakutasandisse, mis aktiveerib DNA-s uue teabe lahtikodeerimise.

 • Kehatasandil toimub närvisüsteemis ümberlülitus kõrgemate sageduste kandevõime peale.

 • Kehad hakkavad omavahel teavet jagama. Kehade vahel tekib suhtlus, koodide ja mäluteabe vahetus.

 • Kehad aktiveerivad hingeteadvuse kaudu kehastuse koode, mida hing on varem oma kõrgemates kehastustes omandanud. 

 • Kehad lülitavad sisse unikaalseid isikut ja tema arengut toetavaid koode. Planeedi kandevõime ja inimese areng on võimeline uuesti kehas kandma hakkama unikaalseid koode, mida hing ainult talle omaselt kehast kehasse kaasas kannab.

 • Keha kandevõime suurenedes aktiveeruvad kehas tervendaja võimed. Osadel on need täiesti loomulikud teadmised eelmistest kehastustest, mille hing saab nüüd uuesti enda või teiste tervendamiseks kasutusele võtta. Osad võimed ja oskused on pärit teistsugustest kehastuste vormidest.

 • Kehas olles võib tekkida tunne, nagu keha avarduks ja hõreneks ning hakkaks justkui voolama. Tajud suurenevad oma ulatustes kaugemale ning tekivad kehatajude välised uued kogemused.

 • Kehad on võimelised selgemalt märku andma enda jaoks sobivast või mittesobivast. 

 • Tekib uus kontakt enda kehaga või kehas olemisega.

Hingetasandis algab hingedevaheline telepaatiline ühendus

 • Pööripäeva paiku lülitub sisse kontakt enda hingeperega ehk enda hinge monaadiga ning tekib ühendus enda hinge päritolu asukohaga.

 • Hingeperel on enda mälukoodid, millega hinged enda monaadis/peres suhtlevad. Nüüd aktiveeruvad uuesti mälukandjad hinged, kes aktiveerivad teised hingeperes olijad mäletama enda teed, missiooni või planeedil olemise mõtet.

 • Hingede vahel algab telepaatiline suhtlus nii kehakoodide/kehade suhtluse, kui ka hingeteadvuse/hingemälu kontaktide kaudu. Esmaselt algab see enda hingeperes olevate hingede vahel.

 • Hingegrupi seoste tekkimisega lülitub sisse grupi mäluteadvus. Grupis olijatel avaneb koos mäluteadvuses sündmuste mäletamine ja teadmiste või koodide allalaadimine.

 • Tervendajatel hingedel aktiveeruvad uued võimed ning tervendajad alustavad tervendamist uute oskuste pealt. Neil avaneb uus mäluteadvus tervendamisest ja kehakoodide äratamisest.

 • Olulistel hingedel tekivad omavahel uued hingemälu ühendused. Koos olles avarduvad hingedel võimed ja uued teadmised.

 • Algavad uued liidud, mis on vanast süsteemist vabad.

 • Hingegrupid toovad mälusse tagasi enda keele, helid või märkide kasutamise koodid.

 • Planeediteadvus, kehateadvus ja hingeteadvus on omavahel suhtluses. Tekivad kontaktid teiste olendite teadvustega ning planeedi väepaikadel toimuvaga.


Osadele hingedele tähendab see elumuutuse algust, kuna tekib teadmine/äratundmine enda missioonist suuremalt ning algavad tihedamalt põimumised enda hingeperega, kellega on edasised koostööd või ühine missioon.


Pööripäeva joondus

See joondus on midagi enamat, kui seni on kogetud. Joondus võimaldab uuesti täisulatust enda täismäluni ning teadvuse avardumist inimkogemusest kõrgemate teadvuse seisunditeni.

Pööripäeva joonduses aktiveeritud teadmised mõjutavad enda isiklikul ajajoonel toimuvat järgneva paari aasta jooksul.

Joonduse saavutamiseks on vajalik usaldus, südames olek ning soov uuesti kogeda, kes Sa tegelikult oma olemuses oled. Paljude jaoks pöördub elu nüüd paremuse poole ning algavad tervenemised ka sellistes kohtades, kus varem puudus usk ja võimekus.

Selle pööripäeva märksõnadeks on USK ENDA PÜHASSE OLEMUSSE, enda jõu ja väe täielik kasutamine, teadlik vastutus enda soovides, headus ja armastus, südamete ühendus enda hingedega ning valik olla terve ja elus.

Algab pühendumine algsele endale, enda missioonile, kõikide ühisele kõrgemale eesmärgile ning hingepere arenguteele ja armastusele.

OLE ARMASTUS!


Armastusega,

Katrin Luup

590 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page