top of page
Search

Uue ajastu algus: Hinge kõrgema elusuuna käivitamine

Jumaliku armastuse ühtsusteadvus ja külluse sagedused

Pärast jaanuari täiskuud algas võimalus käivitada enda elus kõrgeim hinge suund. See suund algatab/käivitab uue ajastu energiatesse ülemineku ning võimaldab alustada uutel alustel uut elu. 

Iseenda jaoks tähendab see elu elama hakkamist enda kõrgema südame/hinge ühenduste pealt ning südamest tehtud otsuste järgi. Kõik, mis seda ei ole, tekitab endiselt kannatust.


Praegused väljakutsed tuleb lahendada enne järgmist noorkuud

Praegu tulevad esile väljakutsed, mis on vaja ületada enne järgmist noorkuud. Pärast noorkuud uued energiad hakkavad juba kinnitama praegu tehtavaid uusi otsuseid enda uuele algavale teele. Praegused otsused avavad 2024. aasta uue suuna loomingus.


Väljakutsed ja tähelepanekud, mis muudavad elusuunda:

  • Hetkel on esil riskikohad, mis tulevad veel esile enda eelmisest loomingust. Need on kohad, kus kasutatakse ikka veel vanu struktuure või kus varasemalt on valedel alustel mindud enda olemusega vastuollu või kus on enda teelt kõrvale kaldutud.

  • Järgmise kahe nädala jooksul on võimalus oma vanu loomingumustreid korrastada/täiustada või neid uutega asendada. Need on mustrid, kus varasemalt on kaotatud ENDA VÄGI või kus loomises on tekkinud hingehaav.

  • Praegu on võimalus lõpetada endas rahaga seonduvaid mustreid, kitsendusi, uskumusi, väiklust, kadedust, ohvriks olekut, puuduses elamist jms. Need kohad peegeldavad samuti enda väe ja jõu kaotamise kohti. Nende mustrite korrastamiseks on avatud kõrgem energeetiline hinge toetus ning meie hingeteadvus soovib siia kehastusse läbi tuua uue tee, mis avab uutes sagedustes/küllusteadvuses elamise võimalused.

  • Praegused väljakutsed on seotud puudusteadvuses elamisega. Järgnevad kolm kuud on võimalus teha nendes teemades transformatsioon uude seisundisse, kus enda sees on võimalus tagasi saada enda vägi, enda küllusekoodid, enda imeline elu ning käivitada see läbi ühtsusteadvuse meie kõigi tulevikku.

  • Algab külluse manifesteerimine enda ellu. Avanevad viljakus, võimed, väärtused, tervis, väärikus ja hoolimine, mis loovad meile kõigile külluslikku ja imelist tervet elu. Selle aluseks on koosloomine, üksteisest hoolimine, üksteise elude väärtustamine, usk heasse elusse ning enda hingega kooskõlas loomine.

  • Alanud on enda pühitsemise aeg, kus tuuakse kokku enda sees kõik pühad ja kõrged sagedused ning ankurdatakse need endasse. Läbi sellise transformatsiooni avatakse endas uus reaalsus, mida elatakse hingetasandiga kontaktis ja kooskõlas olles.

See on elusate energiate kasutama hakkamise aeg, mis loob elusat ja väärtust kandvat püha elu.

Esile tulevad uuesti algsed/pühad energiad ning austus enda ja teiste hingede/loomingu vastu.

See on ka ümbersünd uude struktuuri, kus väljutakse/loobutakse täielikult üksteise madaldamisest, võrdlemisest, ärategemisest ja muust sellisest. 

See on HIRMUDEST väljatulemise aeg, mis asendatakse julgusega, enda tõe tunnetusega, südamest elamisega ning armastusega enda ja kõigi olemasoleva/elu suhtes.

Praegu on aeg ületada endas hirmud. Läbi näha hirmust tulenevad otsused ja ümber teha need külluse võimaluseks. Praegu on aeg puhastada ja tugevdada oma usku, lõpetada hirmu uskumine ja selle läbi loomine. Praegu on aeg hakata uskuma oma võimetesse ja helgesse tulevikku ning seda oma mõtete ja soovidega manifesteerida.

Mis avab Sinu külluse väravad? Mis on küllust loov nii Sinu kui ka kõigi jaoks? Need on küsimused, mis vajavad järgmistel nädalatel vastuseid. 

Ühisteadvus toob esile lõpetamata eelmiste aegade teemasid ning füüsiline keha näitab praegu kätte neid kohti, kus on hirmuenergia endiselt kinni.

Kui suudad vabastada endast hirmu ilma jääda, puuduse energiad ja muud manipuleerivad energiad, siis käivitub Sinu sees uus kese, mis on kannatusest vaba energiakeskme uus punkt. 

Sinna jõudes saavutad Sa endas uue sageduse, mis võimaldab Sul luua enda elu uue perspektiivi/sageduse keskme pealt. See sagedus on vanast loomingust vaba ja on uue reaalsuse loomahakkamise uus keskme punkt.

Selles uues kohas on Sul võimalik hakata looma külluslikumat uut elu, ilma hirmu, süü, vägivalla, puuduse või muu kannatuse energiata. 

Uus sagedus on vaba looma ühtsus-teadvusesse külluse sagedusi ja see panustab kõigi eludesse armastust täis tervet, küllust loovat elu. Samas see toetab koheselt Sind ennast Sinu uues loodavas suunas, rakendades kõik kõige kõrgema loomingu võimalused Sinu uude loodavasse suunda.

Uus suund on küllust loov suund, mis panustab meie kõigi küllust loovasse ellu. See on koheselt kõiki kõrgeimaid energiaid kandev, kõigiga arvestav elusa elu loomise suund.

Vali uus suund, mis on armastus ja välju kõigest, mis seda ei ole.

Armastus loob külluse alused ja hing toob läbi uue külluslikuma suuna. Usalda enda Hinge valikuid!


Armastusega,

Katrin Luup

359 views

Recent Posts

See All

Σχόλια


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page