top of page
Search

Võimekuse tõstmine, Meistri oskused ja kõrgemale ajajoonele tõusmine

𝗢𝘀𝗮 𝗶𝗻𝗶𝗺𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮𝘀𝘁 𝗹𝗶𝗶𝗴𝘂𝗯 𝗸𝗼̃𝗿𝗴𝗲𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗷𝗮𝗷𝗼𝗼𝗻𝗲𝗹𝗲.

Novembri teisest poolest alates saame öelda, et nüüd avaneb meil inimkonnana võimekus enda saatust ise valima hakata.

Kui vaadelda ajajoontel toimuvat, siis on näha, et osa inimkonnast on jõudnud sellesse punkti, kus saavutatakse võimekus ise ajajoontel toimuvat valima/looma hakata.

See eeldab kõrget teadlikkust, enda sees enda puhta teadvusega kontakti hoidmist ning joondatust kõrgematesse sagedustesse.

Praegu toimub inimkonna jagunemine. Üks osa inimkonnast on võimeline tõusma kõrgemale ajajoonele ning hakkama ette looma uut. 𝗡𝗲𝗻𝗱𝗲𝗹 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗲𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗼𝗶𝗺𝘂𝗯 𝗵𝗲𝘁𝗸𝗲𝗹 𝗸𝗼̃𝗶𝗴𝗲 𝗸𝗶𝘁𝘀𝗮𝗺𝗮𝘀𝘁 𝗸𝗼𝗵𝗮𝘀𝘁 𝗹𝗮̈𝗯𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗸, 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮 𝘀𝗲𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗼𝗻 𝗲𝗹𝘂𝘀 𝗸𝗼̃𝗶𝗴𝗲 𝘀𝘂𝘂𝗿𝗲𝗺𝗮𝗱 𝗺𝘂𝘂𝘁𝘂𝘀𝗲𝗱.

Teine osa on valiku ees, kuidas väljuda enda sees olevast madalast enesetundest, mis hoiab kinni mineviku koormat ehk madalat sagedust. Ajajoontel toimub lahknevusi ja inimstel võivad olla erinevad reaalsustajud.

𝗩𝗮𝗹𝗶𝗸𝘂𝗱, 𝗺𝗶𝘀 𝘀𝗶𝗶𝘁 𝗲𝗱𝗮𝘀𝗶 𝘁𝗲𝗵𝗮𝗸𝘀𝗲/𝗹𝘂𝘂𝗮𝗸𝘀𝗲 𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗼𝘁𝘂𝗱 𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗢𝗧𝗦𝗨𝗦𝗘 𝗝𝗢̃𝗨 𝗸𝗮𝘀𝘂𝘁𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗼𝘀𝗸𝘂𝘀𝗲𝗴𝗮 𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗣𝗨𝗛𝗧𝗔 𝗞𝗢̃𝗥𝗚𝗘 𝗦𝗔𝗚𝗘𝗗𝗨𝗦𝗘 𝗵𝗼𝗶𝗱𝗺𝗶𝘀𝗲 𝘃𝗼̃𝗶𝗺𝗲𝗸𝘂𝘀𝗲𝗴𝗮.

Paljud on valikute ees ja mida siit edasi valitakse, see avaldub igalühel isiklikus elus või saatuse joonel.

Me liigume erinevate ajajoonte vahel ja paljude reaalsustaju avardub uutesse ulatustesse.

Sellel teekonnal avanevad tähtsündmused, mis mõjutavad meie edasist saatust. Meil kõigil on nüüd ees valiku/otsustamise kohad, kus saab tõusta kõrgemale ajajoonele.

𝗘𝗱𝗮𝘀𝗶 𝗺𝗶𝗻𝗲𝗷𝗮𝘁𝗲𝗹 𝗼𝗻 𝘃𝗮𝗷𝗮𝗹𝗶𝗸 𝘀𝗮𝗮𝘃𝘂𝘁𝗮𝗱𝗮 𝗸𝗼̃𝗿𝗴𝗲𝗺𝗮 𝘁𝗮𝘀𝗲𝗺𝗲 𝗠𝗘𝗜𝗦𝗧𝗥𝗜 𝗼𝘀𝗸𝘂𝘀𝗲𝗱.

Kõrgema saatuse loomine eeldab täielikku teadlikkust enda võimekusest, toimimisest ja kõrgemast tasemest.

Kui sagedustes kõigutakse, siis on see isiklikul ajajoonel tunda. Kõrgema taseme Meistriks saades omandame me oskused oma isiklikku sagedust kõrgematel ajajoontel hoida.

Praegu toimub ajaliinidel suur lõpetamine, vanadest energiatest väljatulek ja vanade teemade kinnipanek ning seetõttu toob novembri teine pool esile kõike, mille aeg on läbi saamas.

Energeetika hakkab vanu ajaliine sulgema ning näitab meile kätte need kohad ja suunad, kus loomine toimub veel vanade harjumuste pealt, kus kasutatakse kontrolli ja hirmu või kus ollakse liialt oma mineviku sündmustega seoses.

Samal ajal hakkavad kõrgematelt ajajoontelt meile avanema juba uued võimalused.

See on aeg, kus on vaja enda sees veel sügavamale kaevuda ja oma teemasid sorteerida. On vaja päriselt selgeks saada, mis on meie elus tegelikult oluline ja millega soovime jätkata. Kõik, mis meid elus takistab, tuleb enda sees üles leida ja ausalt üle vaadata.

See võib olla periood, mis tekitab segadust, kuna on tunne, et on vaja edasi jätkata sellega, mida on siiani tehtud. Mineviku joontelt tekib veel surve sarnaselt edasi minna, kuid välises see enam ei käivitu.

Kui me ei järgi oma hingeteed ja läheme ego pealt vales suunas, siis meie ette tulevad takistused ja meie valikud ei teostu. Vale valiku tunneb ära ette tulevatest takistustest ja sellest, et ka endal ei ole enam head tunnet jätkata.

Enda kogemuses tuleb esile, et teatud sihid ei tule enam avaldumisse.

Kui aga ollakse õigel teel, siis toob universum meile nüüd järjest kingitusi ja õnnestumisi. Universumiga harmoonias ja kooskõlas olevad soovid või ettekujutused saavad kiiresti reaalsuseks.

Praegu on hea aeg maha võtta ja vaadata kõike laiemalt.

𝗞𝘂̈𝘀𝗶 𝗲𝗻𝗱𝗮𝗹𝘁:

  • Kas Sinu elus on midagi saanud läbi aga Sa surud ikka seda suunda edasi? Tunneta, millal on vaja loobuda.

  • Kas Sulle annab turvatunde kontrolli omamine? Tunneta, millal on aeg lubada hakata voolama.

  • Mis on Sinu eesmärk ja kas see on kooskõlas Sinu tuleviku suunaga? Vabasta vanad eesmärgid ja anna luba uuele.

  • Kas Sa täidad enda või teiste ootuseid? Kus on kooskõla? Leia kõrgem kooskõla.

  • Milline hirm takistab edasiliikumist või hoiab Sind madalas sageduses kinni? Aeg on hirmudest lahti laskmiseks.

Praegune väljakutse on oskus kohaneda uuega ning võimekus maha raputada kõik vana ja aegunud.

Eriti suur tähelepanu on vaja tuua sellele, miks midagi valitakse. Miks teed selliseid valikuid?

Mõtiskle, selle üle: kas Sa tegelikult tunned iseennast?

Praegused nähtavale tulevad mustrid on seotud enda petmisega. Paljudes kohtades arvatakse, et on saavutatud juba hea tulemus, aga tegelikult on see alles läbiminemise koht, kust tuleb tõusta veelgi kõrgemale.

Inimkond alles tõuseb ego keerukatest mustritest (madalamatest sagedustest) välja. Need on sügavad harjumused, kõrkuse, allutavuse ja ülbuse mustrid, mis ei lase enda olemuse tegelikul väljendusel siia reaalsusesse avalduda.

Paljud kõrgemad ajajooned on meile juba kättesaadavad, kus saaksime enda uue kõrgema tee valida, kuid enda sagedus ja tase on liiga madal, et selleni ulatuda.

Kehas toimub kõritasandi suurpuhastus, kus valitakse enda uus tase, kellena soovitakse siin kehastuses jätkata.

Need on vanu ajajooni puudutavad isiksuse ülesehitused ning praegu toimub uue isiksuse loomine, kus vabanetakse omadustest, mis kandsid ego mustreid.

Uus Mina on kõrgemate ühendustega, vaba minevikust, hooliv kõigi ühisest suunast ning armastav. Seda on kõiges tunda.

Ja seepärast tulevadki meie teele takistused ette, et enda taset on vaja tõsta ning väljuda vanadest isiksuse seostest ehk egost.

Tõuse kõrgemale, Sa oled Vaimolend, Sa oled võimeline kõrgemale tõusma! Jälgi enda elus märke!


Armastusega, Katrin Luup

6 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page