top of page
Search

Ümberlülitus uutesse suhetesse


Oktoobri energiad valmistavad meid ette uuteks suheteks, mis käivitavad iseenda vastuvõtmise protsessi ja tervenemise kõikidel uutel tasanditel.


Tähelepanu tuleb uuesti erinevat laadi suhetele, mis on seotud isikliku tulevikuliiniga ning eriti on tähelepanu isiklikul suhtel iseendaga.


Oktoobris me vabastame iseendast vana loomingu seoseid suhetes ja tõstame end välja sellistest suhetest, mis ei haaku enda ajajoonel algava uue loominguga.


Üleüldiselt algab nüüd suhetes ühisosa ülesleidmise aeg.


See on järgmine suurem puhastus, mis on eelkõige seotud enda uue tuleviku mina-pildiga või uueks endaks sündimise protsessiga uues reaalsuses.


Paljudel algab transformatsiooni aeg, kus läbi suhetes toimuva vana mineviku mina sureb ning algab uue tuleviku mina sünd siia reaalsusesse.


Vaatluse alla tulevad suhted, mis hoiavad enda edasiliikumist kinni, pidurdavad uusi arenguid või takistavad uue loomingu siia tasandisse läbitoomist.


Need protsessid on mõistuse tasandil juhitamatud. Algavad suurpuhastused on seotud pigem enda energeetilise ülesehituse protsessiga, avardumisega uutesse tasanditesse ning enda uueks minaks saamisega, need ei allu mõistusele.


Järgmistel nädalatel võivad aset leida erinevad kokkusaamised, jutuajamised või isiklikud taipamised, kuidas ja milliseid suhteid edasi arendada või millega edasi jätkata.


See võib olla suurem loominguline ärkamise aeg, kus luuakse uued seosed tuleviku vaadetega ning katkestatakse vanu seoseid.

Samuti tuleb esile suhetes konflikte, lahkuminekuid, eraldumisi. See on vajalik isikliku ruumi suurendamiseks, kuhu saavad tekkida uued suhted või tekib olemasolevatesse suhetesse uus puhas suhteruum.


Paar järgmist nädalat on suhetes ümberlülitus uude suhteruumi ning toimub vana energia vabastamine uue ruumi jaoks.

Seda võib kogeda suhete suurpuhastusena, mis toimub just energeetilises plaanis, kuid avaldub koheselt ka tavaelus.


See on suhetes surma- ja taassünni protsess, millega vabastatakse vana looming kõikidest enda suhetest.


See protsess aitab iseendaks saada, iseennast uuena üles ehitada ning viib meid lähemale enda loomingule.


See on tõe nägemise aeg ja läbi tõe isikliku tarkuse leidmise ning seda tõde ja tarkust oma elus kasutama õppimise aeg.


Suhetes esile tulev tõde on vabastav, tervendav ja võimaldab energiad uuesti mittetoimivatest suundadest kokku korjata.


Sellel ajal puhastub suhteruum negatiivsusest, halvakspanust, hirmudest, raiskamisest, mõttetusest, kitsikusest, viha energeetikast ning kontrolli või võimu aspektidest.


Vabanema hakkavad vanad loomeseosed negatiivsetest väljadest.


Neis suhetes, kus suhteruumis on vana ebakõla veel sees, toimuvad suuremad plahvatused, et ruum saaks vanast puhtaks.


Sellel ajal õpitakse enda energiaid juhtima, suunama, maandama ning eelkõige enda sagedust hoidma.


Õpitakse märkama head, toimivat, armastuse väljendumist, loomingulisust ja külluses toimivat.

Mida järgnevatel nädalatel tähele panna:

* Kuidas Sa tunned ennast suhetes? Kas oskad ennast väärtustada? Praegu on aeg, kus terveneb väärtuste ühisosa ja enda väärtustamine suhetes.


* Kas usaldad enda sisetunnet, enda sees olevat tarkust? Praegu on aeg enda tõde üles leida ning see endas paika panna.


* Praegu toimub ärkamine läbi suhete. Kas oled võimeline ühisosa nägema ja seda looma?


* Mis on Sulle tegelikult suhetes oluline? Kuhu läheb Sinu energia ja tähelepanu? Mida Sa suhetes lood?


* Praegused suhted näitavad, kas oled iseendaga tegelikult kontaktis, austad enda soove, ja oskad luua piire.


* Uued suhted hakkavad toimima, kui osatakse leida toimiv ühisosa.


* Suhetes tuleb tegelikult esile küsimus, kes ma olen? Esil on enda mina-pilt ja tegelik olukord suhetes.


See on suur õppeprotsess, kuidas jääda keskmesse ja teha kõrgemaid valikuid.


Need suhted, mis saavad valituks on läbinud transformatsiooniprotsessi ja need on valmis alustama koosloomingut ühisosa loome pealt.


Armastusega, Kartin Luup

1 view

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page