top of page

Veebilehe üldtingimused

Alljärgnevad tingimused on loodud lähtudes Katrin Luup (Snap-Print OÜ, reg nr 12077108), edaspidi ka kui veebileht ja veebipood, veebilehe konkreetsetest vajadustest ja olemusest ning sätestavad veebilehel pakutava kasutamist.

Tingimused loovad lepingu veebisaidi omaniku ja veebisaidi kasutajate vahel kirjeldades üksikasjalikult meie tingimusi ja tegevust. Veebiselehele sisenedes või seda kasutades, saates broneerides e-maili kaudu või esitates tellimuse telefoni teel kinnitate, et olete käesolevad tingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nõustute nendega.​

​​

Veebilehe kasutaja peab olema vähemalt 18-aastane või teie jurisdiktsioonis täisealine ning teil peab olema seaduslik volitus, õigus ja vabadus käesolevate tingimustega sõlmida siduv leping. Teil ei ole lubatud seda veebilehte kasutada ja/või teenuseid saada, kui see on teie riigis või teie suhtes kohaldatava seaduse või määrusega keelatud.

​​

Kauba/ teenuse ostmisel nõustute, et:

(i) vastutate toote/ teenuse kirjeldusega tutvumise eest enne selle ostmise kohustuse võtmist;

(ii) sõlmite kauba/ teenuse ostmiseks juriidiliselt siduva lepingu, kui ostate toote/ teenuse ning olete lõpetanud makseprotsessi (sh ka tasudes sularahas);

(iii) vastutate, et olete teadlik enda isiklikust vastutusest teenuseid kasutades. 

Müügitingimused

Veebilehe www.katrinluup.com (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ Snap-Print (registrikood 12077108), registrijärgne aadress Komandani 7-4, Kuressaare, Eesti.

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

2. Veebipoes müüdavate toodete ja teenuste hinnad on märgitud toodete ja teenuste juurde. Kui hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest, siis on see märgitud toote info juures.

3. Kõik veebipoes müüdavate kaupade ja teenuste hinnad on eurodes.

4. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

5. Teave kauba või teenuse kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba või teenuse juures.

6. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

7. Kui tellitud teenust ei ole võimalik osutada, siis pakutakse kliendile teist aega või tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale teenuse broneerimist.

Tellimuse vormistamine

1. Kauba tellimiseks valib Klient Veebipoest talle sobiva Kauba ja lisab selle ostukorvi. Kliendil on võimalik tellida ühe Tellimusega erinevat Kaupa, sh mitu kursust. Tellimuse lõpphind on nähtav ostukorvi menüüs real “Kokku”.

Kliendil on võimalik ostukorvi sisu muuta kuni Tellimuse esitamiseni. Klient peab maksma Kauba hinna nagu seda on näidatud Veebipoes Tellimuse vormistamise hetkel. Kauba hinda Veebipoes võidakse aeg-ajalt muuta enne Tellimuse esitamist.

2. Teenuse broneerimiseks valib klient talle sobiva teenuse, leiab endale sobiva aja ning vajutab linkli "Edasi".

Tellimuse vormistamiseks täidab Klient Veebipoes nõutud andmeväljad ja vajutab linki “Maksa” või "Broneeri". Klient kohustub esitama oma õige ja täieliku nime, kasutama kehtivat elektronposti aadressi ning telefoninumbrit. Klient vastutab isiklikult esitatud andmete õigsuse eest. Müüja ei vastuta tellimuse täitmise võimatuse eest, mis on tingitud Kliendi poolt esitatud ebaõigetest andmetest ega sellest tulenevate tagajärgede eest. 

Peale tellimuse eest tasumist saadab veebipood Kliendile e-postile tellimuse kinnituse. 

Maksemeetodid

Krediit-/ ja deebetkaardiga makse. 

Krediit- ja deebetkaardi makseid vahendab maksevahendusplatvorm Stripe (stripe.com). Stripe maksevahendusplatvorm on maailmas üks populaarsemaid ja turvalisemaid platvorme. 
Tasuda saab sisestades enda pangakaardi numbri, nime pangakaardil ja kaardi turvakoodi. Kaardi andmed saab säilitada edasiseks. Kõik makseandmed on turvaliselt kaitstud, veebilehe haldajana ei oma Veebipood neile ligipääsu.

Tasuda saab nii deebetkaardiga kui ka krediitkaardiga. 

Veebipoes soetatud e-kinkekaart kasutades kinkeaardi unikaalset koodi.

Kui olete ostnud või saanud kingiks Veebipoe e-kinkekaardi, siis saate seda kasutada maksevahendina seni kuni summat jagub. Kasutamiseks sisestage makstes kinkekaardi unikaalne kood, mille leiate enda kinkekaardi e-kirjas.

Kinkekaart kehtib peale kätte toimetamise kuupäeva 6 kuud.

Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Pocopay.

NB! Pangalingiga tasumisel vajuta kindlasti panga lehel nupule "Tagasi Kaupmehe juurde".

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. ​

Snap-Print OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Tühistamine

Teenuse tühistamine

Sündmuse (sh energeetilised live seansid) piletid ei ole tagasi ostetavad ega tühistatavad. Live osaluse aja muutmiseks palun võta ühendust e-maili teel info@katrinluup.com

Erasessiooni aja muutmise soovi korral palume võtta ühendust e-maili teel info@katrinluup.com, tühistades või muutes hiljem kui 72h enne teenuse algust, ei ole teenuse tasu 100% tagastatav.

Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

a. Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

b. Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

c. Registreerudes end veebilehel kasutajaks, saate hallata enda eelistusi teavituste saamise osas enda profiili all.

d. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui Sul on Veebipoe osas pretensioone, palun saata need e-kirjaga aadressile info@katrinluup.com.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Privaatsustingimused

1. Üldsätted

Käesolevad privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitletavaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub, töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Snap-Print OÜ (edaspidi andmetöötleja).

a. Andmesubjekt privaatsustingimuste tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb. 

b. Klient privaatsustingimuste tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

c. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on kinnitab, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

2.Millist tüüpi teavet me kogume?

Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. Me võtame vastu, kogume ja säilitame mis tahes teavet, mille sisestate meie veebisaidile või edastate meile muul viisil.

a. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

b. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

c. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress, arvelduskonto number ja makse edastanud kas era- või füüsilise isiku nimi, maksekaardi detailid.

Lisaks kogume teie arvuti Interneti-ühenduse loomiseks kasutatavat Interneti-protokolli (IP) aadressi; Logi sisse; e-posti aadress; parool; arvuti- ja ühenduseinfo ning ostuajalugu.

Võime kasutada tarkvaratööriistu, et mõõta ja koguda seansi teavet, sealhulgas lehe reageerimisaegu, teatud lehtede külastuste pikkust, lehe interaktsiooniteavet ja lehelt lahkumiseks kasutatavaid meetodeid. 

Samuti kogume isikut tuvastavat teavet (sh nimi, e-posti aadress, parool, side); makseteave (sh krediitkaarditeave), kommentaarid, tagasiside, tooteülevaated, soovitused ja isiklik profiil.

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites. ​

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a. andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b. isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f. isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3. Miks me isikuandmeid kogume ja kaua säilitame?

a. Tellimuste osutamiseks ja haldamiseks, andmeid säilitame peale ostu sooritamist kuni seitse aastat.

b. Kliendiabi, kliendihalduse ja tehnilise toe pakkumiseks, andmeid säilitame peale ostu sooritamist kuni seitse aastat.

c. Kohaldatavate seaduste ja määruste järgimiseks, sh finantstegevus ja raamatupidamine. andmeid säilitame peale viimast tehingut 7 aastat. 

d. Et saaksime ühendust võtta meie külastajate ja kasutajatega üldiste või isikupärastatud teenusega seotud teadete ja reklaamsõnumitega, säilitame seni kuni andmesubjekt avaldab soovi lõpetada info saamine. 

 

Meie ettevõte on majutatud Wix.com platvormil. Wix.com pakub meile veebiplatvormi, mis võimaldab meil teile oma tooteid ja teenuseid müüa. Teie andmeid võidakse salvestada Wix.com-i andmesalvestuse, andmebaaside ja üldiste Wix.com-i rakenduste kaudu. Nad salvestavad teie andmeid turvalistesse serveritesse tulemüüri taga.

Kõik Wix.com-i pakutavad ja meie ettevõtte kasutatavad otsemaksete lüüsid vastavad PCI-DSS-i kehtestatud standarditele, mida haldab PCI Security Standards Council, mis on selliste kaubamärkide nagu Visa, MasterCard, American Express ja Discover ühistöö. PCI-DSS nõuded aitavad tagada meie poe krediitkaardiandmete turvalise käitlemise ja selle teenusepakkujad.

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 10 aastat.

4. Kellega jagame isikuandmeid?

a. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.

Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile ja maksevahendusplatvormile Stripe.com.

b. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

5. Millised on andmesubjekti õigused?

a. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

b. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

c. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

d. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

e. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda meie klienditoe poole aadressil info@katrinluup.com.

f. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

​​6. Me ei kogu teavet alaealistelt ja meie veebisait pole suunatud alaealistele.

7. Privaatsuspoliitika uuendused.

Jätame endale õiguse seda privaatsuspoliitikat igal ajal muuta, seega vaadake seda sageli üle. Muudatused ja täpsustused jõustuvad kohe pärast nende veebisaidile avaldamist. Kui teeme selles poliitikas olulisi muudatusi, teavitame teid siin aadressil www.katrinluup.com, et seda on värskendatud.

8. Kontaktandmed

Kui soovite: juurde pääseda, parandada, muuta või kustutada mis tahes isikuandmeid, mis meil teie kohta on, võtke meiega ühendust aadressil info@katrinluup.com.

bottom of page