top of page
Search

Südamest südamesse suhted ja väekoodide allalaadimine


𝗔𝗹𝗴𝗮𝘃𝗮𝗱 𝘀𝘂̈𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀𝘁 𝘀𝘂̈𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗵𝘁𝗲𝗱 𝗷𝗮 𝗲𝗻𝗱𝗮 𝘃𝗮̈𝗲𝗸𝗼𝗼𝗱𝗶𝗱𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮𝗹𝗮𝗮𝗱𝗶𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱


𝖠𝗎𝗀𝗎𝗌𝗍𝗂 𝗇𝗈𝗈𝗋𝗄𝗎𝗎 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝖽 𝖺𝗏𝖺𝗌𝗂𝖽 𝗄𝗈̃𝗂𝗀𝗂𝗅𝖾 𝗎𝗎𝖾𝖽 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝗄𝖺𝗇𝖺𝗅𝗂𝖽, 𝗆𝗂𝗌 𝗈𝗈𝗍𝖺𝗌𝗂𝖽 𝗎̈𝗁𝖾𝗇𝖽𝖺𝗆𝗂𝗌𝗍 𝗏𝗈̃𝗂 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝗅𝖺𝖺𝖽𝗂𝗆𝗂𝗌𝗍 𝗃𝗎𝖻𝖺 𝗏𝗂𝗂𝗆𝖺𝗌𝖾𝖽 𝗄𝗈𝗅𝗆 𝗄𝗎𝗎𝖽.

𝖠𝗄𝗍𝗂𝗏𝖾𝖾𝗋𝗎𝗌𝗂𝖽 𝗌𝗎̈𝖽𝖺𝗆𝖾𝗍𝖾𝗏𝖺𝗁𝖾𝗅𝗂𝗌𝖾𝖽 𝗎̈𝗁𝖾𝗇𝖽𝗎𝗌𝖾𝖽 𝗃𝖺 𝗇𝖺̈𝗁𝗍𝖺𝗏𝖺𝗅𝖾 𝗍𝗎𝗅𝗂𝖽 𝗍𝗈̃𝖾𝗅𝗂𝗌𝖾𝖽 𝗁𝗂𝗇𝗀𝖾𝖽𝖾𝗏𝖺𝗁𝖾𝗅𝗂𝗌𝖾𝖽 𝗄𝗈̃𝗋𝗀𝖾𝗆𝖺 𝗍𝖺𝗌𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗌𝗎𝗁𝗍𝖾𝖽.

𝗡𝘂̈𝘂̈𝗱 𝗼𝗻 𝗸𝗼̃𝗶𝗴𝗶𝗹 𝘃𝗼̃𝗶𝗺𝗮𝗹𝘂𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗱𝗮 𝘂𝘂𝘀𝗶 𝗷𝗮 𝘃𝗮𝗻𝘂 𝘀𝘂𝗵𝘁𝗲𝗶𝗱 𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗵𝗶𝗻𝗴𝗲𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻𝗱𝗶 𝗸𝗼̃𝗿𝗴𝗲𝗺𝗮𝘁𝗲 𝘂̈𝗵𝗲𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗮𝗹𝘁. 𝗔𝗹𝗴𝗮𝘃𝗮𝗱 𝘀𝘂̈𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀𝘁 𝘀𝘂̈𝗱𝗮𝗺𝗲𝘀𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗵𝘁𝗲𝗱. 𝗦𝗮𝗺𝘂𝘁𝗶 𝗵𝗮𝗸𝗸𝗮𝘃𝗮𝗱 𝗻𝘂̈𝘂̈𝗱 𝗽𝗮𝗹𝗷𝘂𝗱𝗲 𝗷𝗮𝗼𝗸𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗲𝗺𝗮 𝘂𝘂𝗲𝗱 𝘃𝗼̃𝗶𝗺𝗮𝗹𝘂𝘀𝗲𝗱❟ 𝗺𝗶𝘀 𝗽𝘂𝘂𝗱𝘂𝘁𝗮𝘃𝗮𝗱 𝘂̈𝗵𝗶𝘀𝘁 𝘁𝘂𝗹𝗲𝘃𝗶𝗸𝘂 𝗹𝗼𝗼𝗺𝗶𝘀𝘁.

𝖠𝗎𝗀𝗎𝗌𝗍𝗂𝗌 𝗌𝖺𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗄𝗈̃𝗂𝗀𝗂 𝗃𝖺𝗈𝗄𝗌 𝗄𝖺̈𝗍𝗍𝖾𝗌𝖺𝖺𝖽𝖺𝗏𝖺𝗄𝗌 𝗎𝗎𝖾𝖽 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝖽 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗏𝗈̃𝗂𝗆𝖺𝗅𝗂𝗄 𝗈𝗇 𝖺𝗅𝗅𝖺𝗅𝖺𝖺𝖽𝗂𝖽𝖺 𝗂𝗌𝗂𝗄𝗅𝗂𝗄𝗄𝖾 𝗄𝗈𝗈𝖽𝖾 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗍𝗈̃𝖾𝗅𝗂𝗌𝖾 𝗏𝖺̈𝖾 𝗏𝖺𝗌𝗍𝗎𝗏𝗈̃𝗍𝗆𝗂𝗌𝖾𝗄𝗌. 𝖤𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝗄𝗈𝗈𝖽𝗂𝖽 𝗈𝗇 𝗈𝗈𝗍𝖾𝗅 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗄𝗈̃𝗋𝗀𝖾𝗆𝖺𝗍𝖾𝗌 𝗏𝖺̈𝗅𝗃𝖺𝖽𝖾𝗌 𝗌𝗎̈𝖽𝖺𝗆𝖾𝗍𝖺𝗌𝖺𝗇𝖽𝗂𝗌𝗌𝖾 𝗃𝖺 𝗄𝖾𝗁𝖺𝗌𝗌𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖺𝗅𝖺𝖺𝖽𝗂𝗆𝗂𝗌𝖾𝗄𝗌.

𝖠𝗅𝗅𝖺𝗅𝖺𝖾𝗍𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗄𝗈𝗈𝖽𝗂𝖽 𝗈𝗇 𝗆𝗈̃𝖾𝗅𝖽𝗎𝖽 𝗂𝗌𝗂𝗄𝗅𝗂𝗄𝗎𝗅𝗍 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝖺𝗇𝗇𝖾𝗍𝖾 𝗄𝖺̈𝗂𝗏𝗂𝗍𝖺𝗆𝗂𝗌𝖾𝗄𝗌 𝗃𝖺 𝗌𝗎𝗁𝖾𝗍𝖾𝗌 𝗎̈𝗁𝗂𝗌𝖾 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗇𝗀𝗎 𝖺𝗅𝗀𝖺𝗍𝖺𝗆𝗂𝗌𝖾𝗄𝗌. 𝖴𝗎𝗍 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝗍 𝗌𝖺𝖺𝖻 𝖺𝗅𝗅𝖺𝗅𝖺𝖺𝖽𝗂𝖽𝖺 𝗄𝗎𝗇𝗂 𝗌𝗎̈𝗀𝗂𝗌𝖾𝗌𝖾 𝗉𝗈̈𝗈̈𝗋𝗂𝗉𝖺̈𝖾𝗏𝖺𝗇𝗂 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗌𝗂𝗂𝗌 𝖺𝗅𝗀𝖺𝖻 𝗄𝗈𝗈𝖽𝗂𝖽𝖾 𝗅𝖺𝗁𝗍𝗂𝗍𝖾𝗀𝖾𝗆𝗂𝗇𝖾 𝗃𝖺 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗇𝗀𝗎𝗌𝗌𝖾 𝗅𝖺̈𝖻𝗂𝗍𝗈𝗈𝗆𝗂𝗇𝖾. 𝖲𝖾𝗅𝗅𝖾𝗄𝗌, 𝖾𝗍 𝗄𝖾𝗁𝖺𝗍𝖺𝗌𝖺𝗇𝖽 𝗌𝗎𝗎𝖽𝖺𝗄𝗌 𝗎𝗎𝗍 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗍 𝗏𝗈̃𝗂𝗆𝖺𝗅𝗂𝗄𝗎𝗅𝗍 𝗉𝖾𝗁𝗆𝖾𝗅𝗍 𝗏𝖺𝗌𝗍𝗎 𝗏𝗈̃𝗍𝗍𝖺 𝗈𝗇 𝗉𝗋𝖺𝖾𝗀𝗎 𝗁𝖾𝖺 𝗍𝗎𝗎𝖺 𝗄𝗈𝗀𝗎 𝗍𝖺̈𝗁𝖾𝗅𝖾𝗉𝖺𝗇𝗎 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗉𝖾𝖺𝗅𝖾. 𝖵𝖺̈𝗀𝖺 𝗉𝖺𝗅𝗃𝗎 𝗂𝗇𝖿𝗈𝗍 𝗈𝗇 𝗈𝗅𝗇𝗎𝖽 𝗈𝗈𝗍𝖾𝗅 𝗉𝗅𝖺𝗇𝖾𝖾𝖽𝗂 𝗄𝗈̃𝗋𝗀𝖾𝗆𝖺𝗍𝖾𝗌 𝗄𝗂𝗁𝗍𝗂𝖽𝖾𝗌 𝗃𝖺 𝗈̃𝗂𝗀𝖾𝗍 𝖺𝗃𝖺𝗁𝖾𝗍𝗄𝖾 𝗈𝗈𝖽𝖺𝗇𝗎𝖽, 𝖾𝗍 𝗌𝖺𝖺𝗄𝗌𝗂𝗆𝖾 𝗇𝗎̈𝗎̈𝖽 𝗌𝖾𝖽𝖺 𝗍𝖺̈𝗂𝖾 𝗄𝖾𝗋𝗀𝗎𝗌𝖾𝗀𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺𝗌𝗌𝖾 𝗏𝖺𝗌𝗍𝗎 𝗏𝗈̃𝗍𝗍𝖺. 𝖯𝗋𝖺𝖾𝗀𝗎 𝗈𝗇 𝗁𝖾𝖺 𝗄𝖾𝗌𝗄𝖾𝗇𝖽𝗎𝖽𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗏𝖺𝗂𝗆𝗌𝖾𝗅𝖾 𝗄𝖺𝗌𝗏𝗎𝗅𝖾 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗌𝖾𝗅𝗅𝖾𝗄𝗌 𝗈𝗇 𝗁𝖾𝖺 𝗍𝖺̈𝗂𝖾𝗅𝗂𝗄𝗎𝗅𝗍 𝗅𝖺𝗁𝗍𝗂 𝗅𝖺𝗌𝗍𝖺 𝗍𝖾𝗂𝗌𝗍𝖾 𝗍𝖾𝖾𝗆𝖺𝖽 𝗃𝖺 𝗌𝖾𝗀𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗈𝗅𝗎𝗄𝗈𝗋𝗋𝖺𝖽. 𝖪𝗈𝗀𝗎 𝗍𝖺̈𝗁𝖾𝗅𝖾𝗉𝖺𝗇𝗎 𝗈𝗅𝖾𝗄𝗌 𝗏𝖺𝗃𝖺𝗅𝗂𝗄 𝗍𝗎𝗎𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗍𝖾𝖾𝗆𝖺𝖽𝖾𝗅𝖾, 𝗌𝖾𝗌𝗍 𝗇𝗎̈𝗎̈𝖽 𝗁𝖺𝗄𝗄𝖺𝖻 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗂𝗌𝗂𝗄𝗅𝗂𝗄𝗎 𝗍𝗎𝗅𝖾𝗏𝗂𝗄𝗎 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗇𝖾. 𝖯𝗋𝖺𝖾𝗀𝗎 𝗈𝗇 𝖺𝗅𝖺𝗇𝗎𝖽 𝖺𝖾𝗀, 𝗄𝗎𝗌 𝗆𝖾 𝗁𝖺𝗄𝗄𝖺𝗆𝖾 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗃𝗎𝗆𝖺𝗅𝗂𝗄𝗎 𝗉𝗎𝗁𝖺𝗌𝗍 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝗍 𝗌𝗂𝗌𝗌𝖾 𝗍𝗈𝗈𝗆𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗄𝖾𝗁𝖺𝗌𝗌𝖾, 𝗌𝗎𝗁𝖾𝗍𝖾𝗌𝗌𝖾 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝖺𝗃𝖺𝗅𝗂𝗂𝗇𝗂𝗅 𝗂𝗌𝗂𝗄𝗅𝗂𝗄𝗄𝗎 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗇𝗀𝗎𝗌𝗌𝖾.


𝗠𝗶𝗱𝗮 𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗮𝗲𝗴𝘂 𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗷𝗮𝗼𝗸𝘀 𝗵𝗲𝗮 𝘁𝗲𝗮𝗱𝘃𝘂𝘀𝘁𝗮𝗱𝗮:

 • 𝖭𝗈𝗈𝗋𝗄𝗎𝗎 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝖽 𝗄𝖺̈𝗂𝗏𝗂𝗍𝖺𝗌𝗂𝖽 𝗍𝗎𝗅𝖾𝗏𝗂𝗄𝗎 𝗅𝗈𝗈𝗆𝖾𝗏𝖺̈𝗅𝗃𝖺𝖽𝖾 𝗄𝗈𝗇𝗍𝖺𝗄𝗍𝗂 𝗃𝖺 𝗄𝗈̃𝗂𝗄 𝗌𝖾𝖾, 𝗄𝗎𝗂𝖽𝖺𝗌 𝗇𝗎̈𝗎̈𝖽 𝗈𝗆𝖺 𝗍𝗎𝗅𝖾𝗏𝗂𝗄𝗎𝗌𝗍 𝗆𝗈̃𝖾𝗅𝖽𝖺𝗄𝗌𝖾, 𝗆𝗈̃𝗃𝗎𝗍𝖺𝖻 𝗄𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝖾𝖽𝖺𝗌𝗂𝗌𝗍 𝗄𝖺̈𝖾𝗄𝖺̈𝗂𝗄𝗎.

 • 𝖧𝖾𝖺 𝗈𝗇 𝗃𝖺̈𝗅𝗀𝗂𝖽𝖺, 𝗄𝖺𝗌 𝖿𝗈𝗈𝗄𝗎𝗌 𝗈𝗇 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗉𝖾𝖺𝗅 𝗏𝗈̃𝗂 𝗈𝗅𝗅𝖺𝗄𝗌𝖾 𝗍𝖺̈𝗁𝖾𝗅𝖾𝗉𝖺𝗇𝗎 𝗃𝖺 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝗍𝖾𝗀𝖺 𝗍𝖾𝗂𝗌𝗍𝖾 𝖾𝗅𝗎 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾𝗌.

 • 𝖧𝖾𝖺 𝗈𝗇 𝗆𝖺̈𝗋𝗀𝖺𝗍𝖺, 𝗄𝗎𝗁𝗎 𝗄𝖺𝗈𝖻 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺 𝗃𝖺 𝗍𝗎𝗎𝖺 𝗌𝖾𝖾 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺 𝗍𝖺𝗀𝖺𝗌𝗂 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗄𝖾𝗌𝗄𝗆𝖾 𝗉𝖾𝖺𝗅𝖾, 𝖾𝗍 𝗈𝗅𝖾𝗄𝗌 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗇𝗀𝗎 𝗃𝖺𝗈𝗄𝗌 𝗈𝗅𝖾𝗆𝖺𝗌.

 • 𝖧𝖾𝗍𝗄𝖾 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺 𝗁𝖺𝗄𝗄𝖺𝖻 𝖺𝗏𝖺𝗆𝖺 𝗄𝗈𝗅𝗆𝖺𝗇𝖽𝖺 𝗌𝗂𝗅𝗆𝖺 𝗉𝗂𝗂𝗋𝗄𝗈𝗇𝖽𝖺 𝗃𝖺 𝗁𝖺𝗄𝗄𝖺𝗏𝖺𝖽 𝖺𝗏𝖺𝗅𝖽𝗎𝗆𝖺 𝗎𝗎𝖾𝖽 𝗍𝖺𝗌𝖺𝗇𝖽𝗂𝖽. 𝖤𝗇𝖾𝗋𝗀𝖾𝖾𝗍𝗂𝗄𝖺 𝗉𝗎𝗎𝖽𝗎𝗍𝖺𝖻 𝗍𝗎𝗇𝖽𝗅𝗂𝗄𝗄𝗎𝗌𝖾 𝗄𝖺𝗌𝗏𝗎, 𝗄𝗈𝗈𝗌𝗍𝗈̈𝗈̈𝖽 𝗍𝖾𝗂𝗌𝗍𝖾𝗀𝖺, 𝗄𝖾𝗁𝖺𝗏𝖺̈𝗅𝗃𝖺𝖽𝖾 𝗆𝗎𝗎𝗍𝗎𝗆𝗂𝗌𝗍 𝗃𝖺̈𝗋𝗀𝗆𝗂𝗌𝖾𝗅 𝗉𝗈𝗈𝗅𝖾𝗅 𝖺𝖺𝗌𝗍𝖺𝗅 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗏𝗈̃𝗂𝗆𝖾𝗄𝗎𝗌𝗍 𝗅𝗎𝗎𝖺 𝗌𝗎̈𝖽𝖺𝗆𝖾𝗌𝗍 𝗌𝗎̈𝖽𝖺𝗆𝖾𝗌𝗌𝖾 𝗌𝗎𝗁𝗍𝖾𝗂𝖽.

 • 𝖭𝖾𝖾𝖽 𝗌𝗎𝗁𝗍𝖾𝖽, 𝗄𝗎𝗌 𝖺𝗏𝖺𝗅𝖽𝗎𝖻 𝗌𝗎̈𝖽𝖺𝗆𝖾𝗍𝖾𝗏𝖺𝗁𝖾𝗅𝗂𝗇𝖾 𝗍𝗈̃𝖾𝗅𝗂𝗇𝖾 𝗎̈𝗁𝖾𝗇𝖽𝗎𝗌, 𝗁𝖺𝗄𝗄𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗇𝗎̈𝗎̈𝖽 𝗈̃𝗂𝗍𝗌𝖾𝗆𝖺.

 • 𝖯𝗋𝖺𝖾𝗀𝗎 𝗈𝗇 𝗏𝗂𝗂𝗆𝖺𝗇𝖾 𝖺𝖾𝗀 𝖾𝖾𝗆𝖺𝗅𝖽𝗎𝖽𝖺 𝗄𝗈̃𝗂𝗀𝖾𝗌𝗍, 𝗆𝗂𝗌 𝗌𝖾𝗀𝖺𝖻 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗍𝗎𝗇𝗇𝖾𝗍𝗎𝗌𝗍 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗏𝖺𝗅𝗂𝖽𝖺 𝗇𝖾𝖾𝖽 𝗍𝖾𝖾𝖽, 𝗆𝗂𝗌 𝗍𝗈𝖾𝗍𝖺𝗏𝖺𝖽 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗍𝗎𝗇𝗇𝖾𝗍𝗎𝗌𝖾 𝗄𝖺𝗌𝗏𝗎.

 • 𝖤𝗌𝗂𝗅𝖾 𝗁𝖺𝗄𝗄𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗍𝗎𝗅𝖾𝗆𝖺 𝗎𝗎𝖾𝗌𝗍𝗂 𝗁𝗂𝗋𝗆𝗎𝖽. 𝖭𝖾𝖾𝖽 𝗈𝗇 𝗁𝗂𝗋𝗆𝗎𝗄𝗈𝗁𝖺𝖽, 𝗄𝗎𝗌 𝗄𝖺𝗁𝖾𝗅𝖽𝖺𝗄𝗌𝖾 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗃𝗈̃𝗎𝗌 𝗃𝖺 𝗏𝖺̈𝖾𝗌.

 • 𝖤𝗌𝗂𝗅𝖾 𝗁𝖺𝗄𝗄𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗍𝗎𝗅𝖾𝗆𝖺 𝗋𝖺𝗁𝖺 𝗍𝖾𝖾𝗆𝖺𝖽, 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝗍𝖾 𝗉𝖺𝗇𝗎𝗌𝗍𝖺𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗍𝖾𝖾𝗆𝖺𝖽 𝗌𝗎𝗁𝖾𝗍𝖾𝗌 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗄𝗈̃𝗂𝗄 𝗆𝗎𝗎𝖽 𝗍𝖾𝖾𝗆𝖺𝖽, 𝗄𝗎𝗌 𝗉𝗈𝗅𝖾 𝗅𝗈𝗈𝖽𝗎𝖽 𝗁𝖺𝗋𝗆𝗈𝗈𝗇𝗂𝖺𝗍.

 • 𝖤𝗌𝗂𝗅 𝗈𝗇 𝗄𝗈̃𝗂𝗀𝖾 𝗌𝗎𝗎𝗋𝖾𝗆 𝗁𝗂𝗋𝗆 - 𝗁𝗂𝗋𝗆 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗌𝗎𝗎𝗋𝗎𝗌𝖾 𝖾𝖾𝗌, 𝗁𝗂𝗋𝗆 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗌𝗎𝗎𝗋𝗎𝗌𝗍 𝗏𝖺𝗌𝗍𝗎 𝗏𝗈̃𝗍𝗍𝖺.

 • 𝖠𝗅𝗀𝖺𝖻 𝖺𝖾𝗀, 𝗄𝗎𝗌 𝗈𝗇 𝗏𝖺𝗃𝖺𝗅𝗂𝗄 𝗍𝗈̃𝖾𝗅𝗂𝗌𝖾𝗅𝗍 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗇𝖺̈𝗈𝗀𝖺 𝗏𝖺̈𝗅𝗃𝖺 𝗍𝗎𝗅𝗅𝖺.

 • 𝖠𝗏𝖺𝗇𝖾𝗆𝖺𝗌 𝗈𝗇 𝗎𝗎𝖾𝖽 𝗎𝗄𝗌𝖾𝖽 𝗃𝖺 𝖺𝖾𝗀 𝗈𝗇 𝗇𝖾𝗂𝖽 𝗎𝗄𝗌𝗂 𝗅𝖺𝗁𝗍𝗂 𝗍𝖾𝗀𝖾𝗆𝖺 𝗁𝖺𝗄𝖺𝗍𝖺.

 • 𝖲𝗎𝗁𝖾𝗍𝖾𝗌 𝖺𝗅𝗀𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗎𝗎𝗍𝖾𝗅 𝖺𝗅𝗎𝗌𝗍𝖾𝗅 𝗎𝗎𝖾𝗅𝖺𝖺𝖽𝗌𝖾𝖽 𝗄𝗈𝗈𝗌𝗍𝗈̈𝗈̈𝖽.

 • 𝖪𝗈̃𝗂𝗀𝖾𝗌, 𝗄𝗎𝗌 𝗉𝗎𝗎𝖽𝗎𝖻 𝗌𝗎̈𝖽𝖺𝗆𝖾𝗍𝖾𝗏𝖺𝗁𝖾𝗅𝗂𝗇𝖾 𝗍𝗈̃𝖾𝗅𝗂𝗇𝖾 𝗎̈𝗁𝖾𝗇𝖽𝗎𝗌, 𝗌𝗎𝗁𝗍𝖾𝖽 𝗅𝗈̃𝗉𝖾𝗏𝖺𝖽.

 • 𝖭𝖺̈𝗁𝗍𝖺𝗏𝖺𝗅𝖾 𝗍𝗎𝗅𝖾𝗏𝖺𝖽 𝖾𝗀𝗈-𝗆𝖺̈𝗇𝗀𝗎𝖽 𝗃𝖺 𝗇𝗎̈𝗎̈𝖽 𝗈𝗇 𝖺𝖾𝗀 𝗇𝖾𝗇𝖽𝖾𝗌𝗍 𝗏𝖺̈𝗅𝗃𝗎𝖽𝖺.

 • 𝖠𝗅𝗀𝖺𝖻 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗌𝗂𝗌𝖾𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗏𝖺̈𝖾 𝖺𝗄𝗍𝗂𝗏𝖾𝖾𝗋𝗂𝗆𝗂𝗇𝖾 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗎𝗎𝖾 𝗍𝗎𝗇𝗇𝖾𝗍𝗎𝗌𝖾 𝗅𝖺𝗁𝗍𝗂𝗍𝖾𝗀𝖾𝗆𝗂𝗇𝖾.

 • 𝖮𝗇 𝖺𝗅𝖺𝗇𝗎𝖽 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝗍𝖾𝗅𝖾 𝗁𝖺̈𝖺̈𝗅𝖾𝗌𝗍𝗎𝗆𝗂𝗇𝖾 𝗃𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗆𝗈̃𝗍𝗅𝖾𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗎̈𝗆𝖻𝖾𝗋𝗆𝗎𝗎𝗍𝗆𝗂𝗇𝖾.

 • 𝖯𝗋𝖺𝖾𝗀𝗎 𝗈𝗇 𝗌𝗎𝗁𝖾𝗍𝖾𝗌 𝗏𝖺̈𝗅𝗃𝖺𝗄𝗎𝗍𝗌𝖾𝖽, 𝗄𝗎𝗌 𝗃𝗈̃𝗎𝗍𝖺𝗄𝗌𝖾 𝗎𝗎𝖽𝖾 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾 𝗄𝗈𝗁𝗍𝖺.

 • 𝖠𝗅𝗀𝖺𝖻 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗇𝖾, 𝗄𝗎𝗌 𝗄𝗈̃𝗂𝗄 𝗈𝗌𝖺𝗉𝗈𝗈𝗅𝖾𝖽 𝗌𝖺𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗄𝖺𝗌𝗎𝗍𝖺𝖽𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗅𝗈𝗈𝗆𝖾𝖾𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖺𝗂𝖽.

 • 𝖧𝖾𝖺 𝗈𝗇 𝗅𝗎𝖻𝖺𝖽𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺𝗅 𝗈𝗅𝗅𝖺 𝗌𝖾𝖾, 𝗄𝖾𝗌 𝖲𝖺 𝗈𝗅𝖾𝖽 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗏𝗈̃𝗂𝗆𝖺𝗅𝖽𝖺𝖽𝖺 𝗌𝖾𝖽𝖺 𝗄𝖺 𝗍𝖾𝗂𝗌𝗍𝖾𝗅𝖾.

𝖧𝖾𝗍𝗄𝖾𝗅 𝗏𝗈̃𝗂𝖻 𝗍𝗎𝗇𝖽𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗄𝖾𝗁𝖺𝗌 𝗏𝖺̈𝗌𝗂𝗆𝗎𝗌𝗍 𝗃𝖺 𝗌𝗎𝗁𝖾𝗍𝖾𝗌 𝗎̈𝗅𝖾𝗄𝗈𝗈𝗋𝗆𝗎𝗌𝖾 𝗆𝖺̈𝗋𝗄𝖾. 𝖭𝖾𝖾𝖽 𝗄𝗈𝗁𝖺𝖽 𝗇𝖺̈𝗂𝗍𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗌𝖾𝗅𝗀𝖾𝗅𝗍 𝗄𝖺̈𝗍𝗍𝖾, 𝗄𝗎𝗌 𝗉𝗎𝗎𝖽𝗎𝖻 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗍𝖾𝗀𝖾𝗅𝗂𝗄𝗎 𝗏𝖺̈𝖾𝗀𝖺 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗌𝖾𝗀𝖺 𝗄𝗈𝗇𝗍𝖺𝗄𝗍 𝗏𝗈̃𝗂 𝗄𝗎𝗌 𝗈𝗅𝗅𝖺𝗄𝗌𝖾 𝗅𝗂𝗂𝖺𝗅𝗍 𝗍𝖾𝗂𝗌𝗍𝖾 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗇𝗀𝗎𝗌. 𝖮𝗇 𝖺𝗅𝖺𝗇𝗎𝖽 𝖺𝖾𝗀, 𝖾𝗍 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗏𝖺̈𝖾𝗀𝖺 𝗎𝗎𝖾𝗌𝗍𝗂 𝗄𝗈𝗇𝗍𝖺𝗄𝗍 𝗅𝗎𝗎𝖺 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗁𝖺𝗄𝖺𝗍𝖺 𝗄𝖺𝗌𝗎𝗍𝖺𝗆𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗉𝗎𝗁𝖺𝗌𝗍 𝗅𝗈𝗈𝗆𝖾𝗄𝖺𝗇𝖺𝗅𝗂𝗌 𝗈𝗅𝖾𝗄𝗎𝗍. 𝖲𝗂𝗂𝗌 𝖲𝖺 𝖾𝗂 𝗄𝗈𝗈𝗋𝗆𝖺 𝖾𝗀𝖺 𝗏𝖺̈𝗌𝗂𝗍𝖺 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗄𝖾𝗁𝖺 𝗃𝖺 𝗍𝖾𝗂𝗌𝗍𝖾𝗀𝖺 𝗄𝗈𝗈𝗌𝗍𝗈̈𝗈̈𝗌 𝗈𝗇 𝗄𝖾𝗋𝗀𝖾𝗆 𝗅𝗎𝗎𝖺.

𝗢𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗸❟ 𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗮𝗲𝗴𝘂 𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗲𝗺𝗮𝘀 𝘂𝘂𝘀 𝗲𝘁𝗮𝗽𝗽 𝘀𝘂𝗵𝗲𝘁𝗲𝘀❟ 𝗹𝗼𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝘀 𝗷𝗮 𝗲𝗻𝗱𝗮 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗹𝗶𝗸𝘂 𝘃𝗮̈𝗲 𝗸𝗮𝘀𝘂𝘁𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲𝘀.

𝖲𝗎𝗁𝖾𝗍𝖾𝗌 𝗃𝖺 𝗅𝗈𝗈𝗆𝗂𝗇𝗀𝗎𝗌 𝖺𝗅𝗀𝖺𝖻 𝖺𝖾𝗀, 𝗄𝗎𝗌 𝗈𝗅𝗅𝖺𝗄𝗌𝖾 𝗂𝗌𝖾-𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗇𝖺̈𝗈𝗀𝖺, 𝗅𝗎𝗎𝖺𝗄𝗌𝖾 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗏𝖺̈𝖾 𝗉𝖾𝖺𝗅𝗍 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗄𝗎𝗌 𝗈𝗅𝗅𝖺𝗄𝗌𝖾 𝖾𝗇𝖽𝖺 𝗌𝖾𝖾𝗌 𝗋𝖺𝗁𝗎𝗅𝗈𝗅𝗎𝗌 𝗂𝗌𝖾𝖾𝗇𝖽𝖺𝗀𝖺.

𝖠𝗂𝗇𝗎𝗅𝗍 𝗌𝗎̈𝖽𝖺𝗆𝖾𝗌𝗍 𝗌𝗎̈𝖽𝖺𝗆𝖾𝗌𝗌𝖾 𝗌𝗎𝗁𝗍𝖾𝖽 𝗈𝗇 𝗇𝖾𝖾𝖽, 𝗆𝗂𝗌 𝖺𝗏𝖺𝗏𝖺𝖽 𝗎𝗎𝖾 𝗍𝖾𝖾, 𝗍𝗎𝗅𝖾𝗏𝗂𝗄𝗎 𝗏𝗈̃𝗂𝗆𝖺𝗅𝗎𝗌𝖾𝖽 𝗇𝗂𝗇𝗀 𝗁𝗂𝗇𝗀𝖾𝗍𝖺𝗌𝖺𝗇𝖽𝗂 𝗎𝗎𝖾𝖽 𝗄𝗈𝗈𝖽𝗂𝖽.


Armastusega, Kartin Luup4 views

Recent Posts

See All

コメント


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page