top of page
Search

Aeg panustada suhetesse


Jaanuari noorkuu sõnum on kujundada ümber enda suhted ning tuua sisse armastus! Ole ise armastust täis suhete looja!

Jaanuari energiad toovad tähelepanu suhetes toimuvale. Terve kuu on selgusele tulemise aeg, milliste energiate pealt suhetes jätkata.

Küsimus on, kas Sinu praeguste suhete kvaliteet panustab Sinu hingeteel käimisse ja teenib suhetes kõikide hingede kõrgemaid huve?

Praegu on hea aeg üle vaadata eelmisel aastal oma suhetes toimunu ja teha otsused, kuhu ja millisel määral uuel aastal enda energiat panustada. Tuleb otsustada, milliste suhetega jätkata ning millistes suhetes ja koostöödes on vaja luua uued alused. 

Jaanuar on uue struktuuri loomise aeg ja suhted on esimesed, kus on vaja luua uus struktuur, mis mõjutab kogu meie edasist elu või ühiskonna käekäiku. 

Jaanuaris on vaja luua selgus nendesse suhetesse, kus on puudu tasakaal. 

Eesmärk on saavutada suhetes uus ühendus enda sees, mis teenib hinge kõrgemaid eesmärke ning on ego kontrollimise soovist vaba. See teeb suhetesse uued korrektuurid.

Paljud suhted on sellel aastal valmis tõusma uude toimimisse kõrgema hingetasandi pealt. See on suhetes suur hüpe järgmisele tasandile, kus on ees ootamas missiooni puudutavad teemad ning ühine areng.

Sellel aastal on olulised just need suhted, kus hinged hakkavad looma ühiseid uusi arenguid, kus väljutakse vanadest toimemehhanismidest ning kus alustatakse kõrgemate huvide teenimist.

Esile tuleb enda vastutuse koht, millist kvaliteeti soovitakse suhetes või ühiskonnas kogeda.

Selleks, et südametevahelised ühendused ning tõeline hingedevaheline kokkulepe meie praegusel teel saaks esile tulla, tuleb hakata ise südamest panustama nendesse suhetesse, kus hingetasandi puudujääki kogetakse.

Paljudel hingedel algab nüüd uus etapp, mis on seotud armastuse energiate sissetoomisega suhetesse või uude ühiskonda.

Esile tulevad kõik sellised suhted ja teemakohad, kus on vajalik isiklikult üle vaadata enda takistavad suhtumised ning enda kvaliteet elutee juhtimisel.


Millised suhted ja olukorrad oleks vaja üle vaadata:

  • Esile tulevad pere ja suguvõsa suhted. Neis on vaja lõpetada suguvõsaliinidelt tulev karmaline allakäigu muster ning seda isiklikult enda sees. Suguvõsaliinides on vaja sisse tuua suurem pilt ja vaadata, millised on olnud suguvõsa hingedevahelised kokkulepped. Kus on vaja isiklikult vastutus võtta enda poole mustrite lõpetamise eest ja kus on vajalik üleliigsest vastutusest välja astuda, et ka teised saaksid enda hingeteel otsuseid teha ja edasi minna enda tempos või enda arengu arusaamas.

  • Partnerluses on ruumi tegemise aeg, enda tunnete eest vastutuse võtmise aeg ja selle kvaliteedi enda partnerlusse toomine, mida soovitakse ise partnerluses rohkem kogeda. Partnerluses õpitakse vabaduse andmist ning suhetes armastuse kõrgemale asetamist isiklikest ego- või hirmuprogrammidest.

  • Sel aastal on esil armastuse, raha ja sõltuvuse teemad. Kõigi teemade eesmärk on vastutuse, iseseisvuse ja armastuse olulisuse mõistmine.

  • Koostöödes tõuseb esile (rahast kõrgemale) kõigi kõrgeim suund, hingerahu, teenimine, kvaliteet, üllad mõtted, tasakaal jms. Kui eelmisel aastal koostööd ei sujunud, siis nüüd on aeg nende koostööde algne struktuur üle vaadata ja tõsta see kõrgema suuna peale.


Suhetes algab enda poolt panustamise aeg. Kui soovitakse midagi enamat kogeda, kui on praegu, siis tuleb see ise oma suhtesse sisse tuua. On aeg endast välja andma hakata seda, mida ise soovitakse elus kogeda.

Kõige suurem väljakutse on ohvri-meelsusesse langemine, enda mitte väärtustamine ning ebapiisavuse tunne.

Praegu me õpime ise enda tundeid märkama ja neid ümber tegema. Õpime paremate tunnete loomist vanade/kehvade tunnete asemele.

Tunded näitavad millises isiklikus sagedusruumis ollakse ning see omakorda näitab, millistes loomise mustritega ollakse seotud. Paljud on veel vanades harjumustes sees, mis loovad negatiivseid stsenaariumeid. 

See milliseid tundeid valitakse enda elus kasutada, see aktiveerib ajajoone, kus saadakse just need kogemused, mis sellele tundele vastavad.

Tunded on elusenergia, mille abil me loome enda ellu kvaliteete. Me kas loome teadlikult parima või jätame ennast ise heast elust/ajajoonest ilma.


Abistavad küsimused ise-endale:

  • Mida soovin suhetes muuta? Kas panustan ise sellesse eesmärki, mida soovin kogeda?

  • Millised tunded on mul suhetes valdavad? Kas need on ohvriroll, hirmud, väärtusetus, ebapiisavus, hinnangulisus, andestamatus, tänamatus, võim, ihad, vastutuse puudumine, sõltuvused, otsustamatus vms? Kas olen valmis oma mustrist väljuma?

  • Millises kohas on mul vaja ise panustama hakata, et suhete kvaliteet saaks tõusta uuele tasemele ja elus saaks avalduda kõigi hingede arengu kõrgeim eesmärk?

  • Milline seeme on vaja suhetes idanema panna, et sellest saaks armastust kandev suhe?

  • Millises osas ma võtan kõike liiga isiklikult? Mida ma ületähtsustan? Mida on mul vaja endas ise täitma hakata?

Praegu me saame kogeda eelmisel aastal suhetesse panustamise vilju. 

Jaanuaris loome selguse kõikides suhetes ning saame endalt küsida: millesse soovin sellel aastal rohkem panustada, et oleksin järgmisel aastal enda eluga rohkem rahul?

Kui lood selgust ja uut suunda, siis loo selline uus suund, kus Sa panustad kõigi jaoks, arvestad kõigi arenguga ning kus on aluseks kõigi vaba tahe.

Me loome praegu kõik koos ühist tulevikku, tõuseme enda kõrgemasse väesse, avaldume parima iseendana ning õpime uuesti armastama.

Ole ise see, kes tervendab enda suhted. Armasta nii palju iseennast, et Sa lood endale armastust täis suhted ja elu.


Armastusega,

Katrin Luup

16 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page