top of page
Search

Ajaliinide korrastamine ja uue tulevikuliini valik

Mida kõrgemad energiad planeedile praegu sisse voolavad ja inimteadvuses toimuvat puudutavad, seda tõesemalt saab igaüks enda sisse vaadata. Võib öelda, et seda tumedam ala tuleb igaühe energeetikas nähtavale, mis on veel enda eest alateadvusesse ära peidetud. Järgmised nädalad, peale veebruari täiskuud, kuni kevadise pööripäevani on tugevalt valgustatud inimkonna ajaliinid ning inimteadvuses toimub enda tuleviku ajaliinile mineviku ja tuleviku kokkutoomine.

Ehk inimteadvuses avaneb nüüd mälu, ulatudes üheaegselt nii minevikku, kui ka tulevikku selleks, et saaksime läbi näha tõde enda valikute teel.

See on imeline võimalus tuua oma teadvuses nähtavale kohad, mis on tekitanud minevikus kaost, energias lekkekohti, suhetes läbikukkumist ning otsustes kahtlemist. Nähtavale tulevad haiguste algpõhjuseid. Samuti on võimalus teadvustada endale selliseid sündmusi oma mineviku eluteel, mis on jätnud endasse sügava negatiivse jälje ja mida oleks soov parandada.

Järgmise kahe nädala jooksul on võimalik korrastusse tuua erinevaid ajaliine ning üle vaadata nii enda lähimat minevikku, kui ka eelnevates eludes toimunut.

Selgelt tuleb esile see osa meie minevikust, kus on toimunud olulised sündmused või kus on alguse saanud sündmuste jadad.  

Nendel nädalatel on võimalik endas ümber teha selliseid sündmuste mõjukohti nii, et need sündmused enda tulevikuliinil enam ei korduks. 

Selle töö/puhastuse tulemusena on võimalik pöörata nii enda, kui ka kogu inimkonna tulevik uuele rajale. Eriti puudutab see viimase aja sündmusi siin planeedil, kui ka isiklikus elus.

Inimkond on praegu tervikuna tegemas üht väga olulist valiku kohta, et millisel viisil elu jätkata ja kui kõrgele oma teadvuses ulatuda. 

Enne kevadist pööripäeva tulevad nähtavale väga suured tõe äratundmise kohad, kus saab teha tuleviku osas muutvaid otsuseid.

Ümbertegemisse tuleb ajalugu ja nähtavale tulevad manipulatsioonid ning isiklikult saab muutusesse tuua kogu enda elu mõjutanud algsed sündmuste kohad. Isegi siis, kui need ei ole pärit meie praegusest elust. 

See aeg võib muuta kõike. Isegi seda, mis on olnud meie jaoks kõige hirmuäratavam, kardetum või enda eest peidetum. Praegu on vaja julgust, et näha tõde ning lubada enda sisse muutused. 

Kogu info on kõigile nähtaval ning hingetasandil muutmiseks valmis. Meie endi otsused on need, mis muudavad hetkes ära kogu tulevikuliini. 


Millised isiklikud olukorrad on võimalik muutusesse tuua:

  • Kehas tulevad nähtavale uuesti vanad või kroonilised haigused ning alateadvus toob esile nende tekkimise põhjuste kohti. Kõige enam on siin seos erinevate traumasündmustega suhetes. Traumad võivad olla ka pärilikud, eelmiste elude seostega või hingedevahelised kokkulepete kohad erinevates mustrites või isiklikud sellised korduvad hingelised üleelamised, mida ei ole suutnud minevikust veel lahti ühendada.

  • Kõik praegu suhetes või sündmustes esiletulevad veakohad tulevad meile näitama, et on aeg seosed minevikuga lõpetada, sest muidu saavad need negatiivsed valikud/mustrid meie tulevikuliinil uuesti korduma.

  • Suhetes on esil need kohad, kus üks pool on minevikus kinni ja seepärast ei saa kumbki endale uut tuleviku arengut valida.

  • Suhetes on esil lahknevuste kohad. Erimeelsused, kus mees ja naispool ei ole võimelised ühiselt kooslooma või koostööd tegema.

  • Ajaliinidel on esil sündmused, kus valiti varasemalt (kas selles või eelmistes eludes) langus või madalam ajajoon, kuid praegu saab sarnastes sündmustes teha uue valiku. Sellised sündmused on nähtaval nii isiklikus elus, kui ka ühiskonnas, inimkonna mustrites tervikuna.

  • Nähtavale tuleb info, mida siiani ei taheta endas näha. Enda väändunud tunded, mõtted ja mineviku teod. Seda ikka selleks, et saaksime näha enda kohta tõde ja teha selle põhjal uued valikud, mis viivad meid uutele ajaliinidele vastavalt sellele, mida me valime.

  • Esil on valikud, kus varasemalt on kaheldud enda väes, jõus või kus ei ole iseennast usaldatud. Neis valikutes on aeg teha julgemad otsused, seada kõrgemad sihid, hakata usaldama elu ning võtta vastu enda hinge juhtimine. Loobuma peaks ego kontrollist ja madalast ihast.

  • Enda sees tõuseb esile KÕRGEM TARKUS ja see on ühendus enda HINGEGA. Kogu juhatus ning märgid suunavad meid sinna, kus on uus võimalus, uus koostöö, usaldus, turvatunne, enda võimekus ja terveks saamine.

  • Keha hakkab tervendama kõike vana, mis siiani on olnud enda sees peidus. Keha võimekus on nüüd TERVEKS SAADA. Sellega kaasnevad vanad sümptomid või valud, kuid seda pole vaja karta, see on tervenemise protsess. Katsu rohkem puhata.

  • Suhetes algavad sellised HINGEDEVAHELISED KOOSTÖÖD, mis on olnud varem pidurdunud. Algavad tõelised hingedevahelised äratundmised. Algab ärkamine kõrgemale tasandile ja ilule.


Kui valida kõrgem tee, siis usk iseendasse taastub. Algab uus ajajoon, mis on vaba vanast, algab õitseng iseenda sees.

Vali iseennast, vali hinge tarkus, usalda oma kõrgemat mina enda sees.

Võta vastu toetus enda kõrgemalt poolt. Sinu Hing juhatab Sinuni kõik selle, mida Sa praegu edasiliikumiseks või otsuste tegemiseks vajad.

Praegu ei ole vaja karta ega vaadata tulevikku. Tulevik on meie sees ning vormub läbi meie äratundmise. Meie ise loome läbi enda valikute ja otsuste enda tulevikku! 

Vabastame kõik vanad suunad/ajajooned, mis meid veel kinni hoiavad ja meie ELULOOMINGUT ja ÕITSENGUT kõrgematel ajajoontel toimimiseks takistavad.

Me oleme KÕRGEMA TASANDI LOOJAD selles kehastuses ja me saame tagasi ENDA algse VÄE/DNA-koodid, puhta elusa loomingu loomiseks meie ühisele ajajoonele.

Ole USALDUS ARMASTUSE LOOMISE TEEL! Olgu Sinu hinge juhtimine ja õnnistused Sinuga!


Armastusega, Katrin Luup

317 views

Recent Posts

See All

Comentarios


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page