top of page
Search

Algab hingeteadvuse lõimumine kehaga

Hingeteadvus toob kehas esile tegemata partnerluse teemad

Juuli teisest nädalast avaneb uude reaalsusesse edasi minna valinud inimestel võimalus alustada sügavamalt oma hingeteadvuse lõimumist oma kehateadvusega.

Hinge- ja kehateadvuse lõimudes avaneb võimalus saada otsetee kehateadvuses olevatesse kirjetesse. 

Kirjed on seotud inimkeha tegeliku võimekuse tagasisaamise/tagasivõtmisega ning inimkeha täieliku potensiaali kasutamisega enda edasisel eluteel.

Hingega lõimumisel inimkeha aktiveerub uude toimimisse ning kehas käivitub tema kõikide eelmiste kehastuste kõrg-teadmiste mälu.

Hingeteadvus taastab keha ja hinge koosloome mälu nii, kuidas varem on loomulikul moel kehateadvust kasutatud. (Eluenergiate kasutamine, uue elusuuna loomine, suhetes koosloomine, seksuaalenergia kasutamine.)

Hingeteadvus alustab sulandumist keha erinevatesse sügavustesse ning kõrgem sagedus hakkab lahti tegema kehas olevaid kinniseid kohti. 

See võib tekitada tunde, et keha on täiesti enda kontrolli alt väljas, sest kõik erinevad vanad valud või ärrituse kohad võivad korraga aktiveeruda.

Samuti algab kehas teadlik avardumine uuele toimimisele, mis on omane uutes sagedustes toimimisele. 

Keha alustab sügavpuhastust eelnevast ning uue mäluteadvuse aktiveerimist.

Kehas olemine muutub tundlikumaks ning meie tajud avanevad kõrgematele sagedustele vastuvõtvamaks.


Kehas aktiveeruvad partnerluse teemad

Juuli energeetika võimendab põimumise sügavust ning toob esile kehasse salvestunud suhete-teemad läbi aegade.

Hingeteadvus aktiveerib KEHAS kõikide vanade programmide nähtavale tulemise PARTNERLUSE TEEMADES.

Hinge eesmärk on tuua puhastusse kõik seosed erinevatest suhetest, mis on jätnud kehasse sügavama jälje ja mis ei lase meil enda hingeteel edasi liikuda. 

Keha hakkab ka iseseisvalt esile tooma teavet, mis puudutab hingeteadvuse kehaga lõimumisel ees olevaid ja suhetes olevaid takistavaid kohti.

Juuli keskpaiga energeetika võib olla korraga nii keha, kui ka suhte-energiaid puhastav, kui ka uuele suunale edasi avav. 

Erinevad puhastuse protsessid võtavad just nii kaua aega, kuni ollakse valmis ENDAS AVAMA UUT.

Korraga on toimumas puhastustuli nii kehas, kui ka suhetes ning seda seni, kuni antakse vabaks kõik, mis enam enda uue toimimise juurde edasi ei kuulu.

Tule tasakaalustamiseks aitab teadlikult vee elemendi kaasamine igapäevaellu. Vesi on hetkel kõige toetavam ja hellem abivahend, mis täidab, toetab, hellitab või paitab keerulistes teemades.

Vesi koos maa elemendiga toetab turvatunde taastumist enda teel ning on abivahend enne olulisi otsuseid.


Millised on keha sõnumid:

  • Keha toob esile need kohad, kus suhetes on kõige keerulisem. Need on jäljendid, mis hoiavad minevikku kehas kinni. Kehas aktiveerub sisemine puhastustuli.

  • Kehas tulevad esile (suhete)teemad, mis on seotud enda energia liigse sidumisega teiste eludega. Keha hakkab näitama, kus ei olda täielikult enda teel, kus on teiste elu elamine, sekkumised, üleseotus, tegutsemine hirmudest ajendatuna, eluenergia ära andmine, kurnatuse tekkimise põhjused jms. Need teemad hoiavad kinni enda kehateadvuse kasutamist enda elutee loomiseks. On käes aeg, kus igaüks on vastutav enda keha ja enda elu toimimise eest ning kus väljutakse teiste energiatesse/elusse sekkumisest. Sidet hoitakse kõrgemalt tasandilt, kus puudub ego-seos vaid kus on hingeteadvuse ühendus.

  • Kehaväljades puhastuvad kõik minevikust pärit takistused. Eelmistest suhetest pärinevad trauma-energiad, mis on seotud süü-, valu- ja ego-programmidega, ohvriks olemise, enda madaldamise jms. Keha-väljades on valmisolek käivitada uuel moel toimimine. Uues toimimises teadvustatakse vanu programme, kuid ei hoita enam teadvust madalamas toimimises kinni. Kehateadvus väljub madalatest toimimistest.

  • Keha teeb vanadest väljadest väljalülitusi, millega kaasneb vana mälu kadumine. Tekib soov vanast elust väljuda, kehas on suur väsimus, millega kaasneb soovimatus vana korrata. Väsimus näitab, et keha valmistub vanast jäljendist väljuma uude toimimisse. Siis on hea anda endale aega ja ruumi vanast puhkamiseks.

  • Kui uue energia jaoks tekib piisavalt ruumi, siis keha sagedus tõuseb ja väsimus kaob. Siis aktiveerub elu uus suund ning algavad uute sageduste allalaadimised kehasse. See aktiveerib DNA-s uued kirjed, mis on omased kehaväljade uuel moel toimimisele kõrgemates sagedustes. 

  • Kehas tõuseb mäluteadvus ning aktiveerub UUS ISIKSUS, mis on eelnevalt hingeteadvuses selle kehastuse jaoks uueks etapiks välja valitud. Algab enda uue isiksuse vastuvõtmine ja lõimumine kõikidel tasanditel. See muudab keha toimimist ja väljanägemist ning algatab keha uuenemise protsessid. 

  • Kehas algab uue mälu töötlus ja uue teabe integreerimine. Esimesena tulevad muutusesse PARTNERLUSE teemad ehk suhted eluteel. Partnerluses algab loomine koos kehaga ning eluteel uuel moel kehastuses toimimine. Algab kehadevaheline suhtlus ja energiavahetus uue taseme pealt.

  • Kehas käivitub uus kehatundlikkus ning uus mälu, kus hing ja keha on lõimunud kõrgemate sageduste kandevõime pealt. Hinge ja keha kõrgema kandevõime lõimumisega käivitub täiesti uus kehas olemise tunne. Keha ei tundu enam nii raske ja keha hakkab iseseisvalt teavet töötlema. Need on uued tajud, mida hakatakse kasutama suhtluses.

Juuli keskel muutub hinge kehas olemise viis, teadvus avardub ja ärkavad uued tajud.

Suhetes avaldub/saab võimalikuks partnerluses koos toimimine, koos uute kehateadvuse tajude kaasamisega. 

Kehade vahel avaneb/areneb/aktiveerub omaette suhtlus. Kehamälus tekib äratundmine uute koostööde osas ning aktiveerub energeetiline kehamälu vahetus kehade vahel.

Suhetes algavad mälu ja energia koos-allalaadimised kõrgematelt tasanditelt, koostööd pühade mälupankadega, tavateadvustega üliteadvuse vastuvõtmine kehateadvusesse jms.

Need on täiesti uued kogemused ja toimimised, mida vana kehateadvus ei olnud võimeline välja kandma. Ja uued võimalused avanevad nüüd esimesena lähisuhetes.

Luba endal iseendaks saada ja täielikult enda kõrgema olemusega lõimuda. See avab kehastuse võlud ja loomise täieliku ulatuse.

Hinge juhtimisel toimub täielik kehateadlikkuse kaasamine, mis võimaldab saavutada kehas olemise mälu ning loomingulise ja kehalise naudingu.

Kehas olemine saab olema täielikult nauditav kogemus, mis on teadlik osa enda loomingust. See on täielik vastutus ja loominguline vabadus.


Armastusega,

Katrin Luup

368 views

Recent Posts

See All

Kommentit


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page