top of page
Search

Isiksuse kahestumine ja tervikuks saamine

Detsembri energiad Detsembri algusest alates on kõigil võimalus uuesti enda sagedust tõstma hakata kõrgemasse seisundisse, kui see oli oktoobris või novembris.

Terve kuu on võimalus enda teadvust nihutada uude mõtte-struktuuri ning muuta enda sügavaid sisemisi seisundeid uue toimivama mõtte-platvormi peale.

Detsembri energiad võimaldavad avada enda teadvuse kõrgema teadvuse peale, mis erineb täielikult vanast mõttevormi toimimisest.

See on väga huvitav kuu, sest inimkond jaguneb nii energeetiliselt, kui ka mõtetes/arusaamades mitme tasandi peale ja paralleelselt hakkab eksisteerima mitu teadvuse seisundit ühes reaalsuses korraga.

Inimestel tekib võime liikuda erinevate teadvuse seisundite vahel. Võib kogeda, kuidas seltskonnas ollakse ühes teadvuse seisundis, mida võimaldab ühine ruum ning eraldi üksi olles võib teadvus avarduda uude seisundisse, mis on isiklik kandevõime selles hetkes enda isiklikus teadvuses.

Võib toimuda suuri avardumisi uutesse teadvuse aladesse, kui saavad kokku kõrgemat teadvust kandvad inimesed või ka isiklikult on võimekus üksi saada juurdepääs täiesti uutesse teadvuse struktuuri aladesse, kuhu siiani sisse ei ole saadud. See on paljude jaoks teadvuse hüpe uude reaalsusesse.

Miinuseks võib olla see, et kui ei suudeta illusioonil ja kõrgetel sagedustel vahet teha ja see tekitab enda sees suurt segadust. Me õpime vahet tegema, mis on vana illusiooni mudel ja mis on uus ja kõrgem teadvuse seisund.

Siin võib olla oht, isiksuse kahestumisel ja samas on ka võimalus kahestunud isiksustel uuesti end tervikuks kokku panna.

Ehk need on väga suured võimalused nüüd terveks saada nendest haiguse seisunditest, kus madalam meel on olnud kinni surnud struktuurides.

Terveneda on võimalik skisofreeniast, kinnismõtetest, kontrolli kaotamise tundest, erinevatest madalama meele seisunditest, hinge kaotsi minemisest või teemades, kus hing on erinevaid traumasid saanud.

Teadvus on võimeline avarduma nii kõrgele, kui keha kannab ja kui suurelt ollakse valmis uut enda mõttestruktuuri vastu võtma. Seda kõike toetab sageduse kandevõime, mis on ka praegu suurim väljakutse, mida inimkond õpib.

Detsembri esimesel nädalal on väljakutse, kuidas teha vahet, mis on tõde enda elus ja mis on illusioon, millest väljuda.

Kuni noorkuuni (13. detsember) teadvus puhastub vanast ja teeb ruumi uuele. Noorkuu võimaldab teha hüpet ja kasvu suuremalt mõtlemisele, loomisele ja uue alustamisele.

Juba praegu on võimalus alustada uute projektide üles töötamisega, mis pööripäeval (22. detsember) on võimalik uutes energiates käivitada.

See kuu võib olla pingeline aga iga tehtud muudatusega kaasneb ka suur kasv uutesse aladesse, mis juba uuel aastal on võimelised tõusma tähtedeni.

Detsembris on oluline hoida enda sees positiivsust, head meeleolu ja usku positiivsesse tulevikku, sest kõik energeetika valmistub pööripäevaks, mil toimub teadvuses hüpe uuele enda loodud struktuurile.

Me loome praegu kõik koos uut struktuuri, kuhu me tõstame enda teadvuse pööripäeva nädalal. See on ülisuur muutus, mida suuremal või vähemal määral tajuvad kõik. Praegu me valmistame end ette pööripäeval toimuvaks, me tõstame teadvust ja valmistame end ette uueks reaalsuseks.

Enda kogemuses me tunneme seda, kuidas osad vanad ajaliinid jäävad seljataha ja ka enda elus hakkavad toimuma suured muutused, kus osad halvad elusündmused justkui saavad enda sees tervenduse ning jäävad lihtsalt mälestuseks, mis enam haiget ei tee.

Praegu algab tervenemine sellistes teadvuse/mõtete alades, mis aitavad väljuda minevikust, kurbusest, hirmudest, isiksuse kahestumisest, allatõmbavatest mängudest, väga tugevatest mineviku traumadest jms.


Millele tuua tähelepanu:

  • Detsembri esimesel nädalal teadvus näitab kätte kohad, millistes teemades on vaja teadvust tõstma hakata. Need on enda hetke kogemused elus, mis ei ole siiani käima läinud. Näiteks teemad rahaga, suhetega, millegi uue käivitamisega. Praegu tulevad esile need kohad, mis näitavad teadvuse avardamist vajavaid kohti ehk kus teadvus on veel vanas struktuuris endiselt kinni.

  • Teemad näitavad, kus ikka tegutsetakse vanadel alustel, kus jätkatakse illusioonidega või puudub usk uude toimimisse. Esil on illusioonidesse kinnijäämised ja vanad ajajooned, kust on vaja end kiiremas korras välja korjata.

  • Esimesel nädalal on eriti esil kohad, kus on isiksuse kahestumine ja kus on vaja teadvus kokku tuua toimima ühte punkti. Kui seda ei tehta, siis on enda sees toimimas mitu erinevat ajajoont korraga, mis kisuvad erinevatesse suundadesse. Hingetasandil on seda võimatu taluda ning hing võib ennast kehast välja tõmmata. Hetke energeetika võib tugevamalt võimendada hinge traumasid ja isiksus võib kogeda järjest traumaseisundeid enda elus. Siin on vajalik nendes teemades enda sees suured otsused teha, et mis saab olema Sinu tuleviku jaoks toimiv suund.

  • Esimesel nädalal on nähtaval just need teemad, kus sagedus on liiga madal, keha ei suuda kõrgemasse sagedusse toimima tulla või kus teadvus on minevikus kinni.

Üldenergiates toimub selliste ajaliinide puhastus, kus varasematel aegadel on toimunud üldmassides teadvuse langus. Kus on kaotatud kogu enda identiteet ja enda olemuse kontakt kõrgema teadvusega ja sügavam südame kontakt iseendaga.

Praegu teeme sügavamat tööd endaga, kuna see on ülioluline, kuhu me pööripäeval oleme võimelised oma teadvuses tõusma.

Pööripäeval toimub enda esimeste kõrgemate seisundite sissetoomine keha-teadvusesse. Enne seda on aga aeg, kus tuleb enda jaoks saavutada kõrgeim sageduse hoidmise võime ning seisund, mis selles kehastuses hetkel võimalik on.

Me testime praegu enda kandevõimet ja valmistame ennast ette teadvuse tasandiks, millesse oleme võimelised 2024. aastal tõusma.

Hoia end südames ja keskmes, sest südame ühendus on see, mille kaudu me teadvust tõstame ja see on koht, kus tekib kandevõime nii kehale, hingele kui ka enda elus edasisele teele.

Hoia enda suhteid, detsember on suhete tervendamise kuu. Praegu on võimalik uuesti kõik korda saada kõikides suundades.

Ole armastus, ole südames, ole kõrges sageduses, ole kandevõime enda elus!


Armastusega, Katrin Luup
5 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page