top of page
Search

Kuidas valida oma reaalsust

Inimkond kollektiivina on jõudnud punkti, kus igal indiviidil on võimalik kogeda mitut reaalsust korraga.

Paljud kogevad, et nad on justkui jõudnud enda sees kindla tõdemuseni, mida nad enda elus soovivad saavutada, kuid mingil põhjusel see ei avaldu.


Miks meie unistused ei täitu või miks meie elu ei laabu soovitud suunas?

Planeedil ja inimkonnal on võimalik tajuda mitmeid võimalikkuseid üheaegselt ning kõik võimalikud võimalused eksisteerivad valikutes samaaegselt.

See, millises teadvuse seisundis mingis hetkes keegi/inimkond kollektiivselt on, sellisesse reaalsusesse ta ka enda kogemuses ennast selles hetkes asetab.

Samal ajal inimkond/indiviid loob mitut paralleelset ajaliini korraga ja juba täna on võimalik valida isiklikus elus mitme võimaliku suunal vahel. 

Isikliku kogemuse määrab kõige enam isiklik uskumuste süsteem. See millele antakse kõige enam oma energiat, see reaalsus avaldub kõige tugevamalt ka hetke kogemustes.

Uute kogemuste loomine enda eluteel saab alguse sellel suunal, kuhu me kõige enam oma tähelepanu ja energiat teadlikult või teadmata suuname.

Näiteks, kui me endas kahtleme, siis me võime luua enese teadmata endale samaaegselt mitut suunda/reaalsust/ajaliini korraga.

On tavaline, et üks loodud suund on see, mida sooviti oma unistustes kogeda. Teine(teised) suund(suunad) on aga loodud enda tugevate negatiivsete tunnete, hirmude ja tühistamistega oma unistuste suuna kõrvale ning kõik loodud suunad/ajaliinid/reaalsused on samaaegselt avatud.

Inimkond õpib enda loomisvõimekust sügavamalt tundma

Praegu areneb inimkonnal suutlikkus valida erinevate stsenaariumite vahel ning õpitakse kasutama isiklikku väge ja jõudu. 


Õppe eesmärk on teadvustada, kuidas on võimalik kinnitada enda teele tegelikult soovitud elusuund. 

 • Me õpime tundma enda sisemaailma ja seda korrastama.

 • Me õpime, millal soovitud suund on tegelikult kooskõlas meie enda teega.

 • Me õpime looma oma eesmärke kooskõlas koosloojate eesmärkidega.

 • Me õpime ära tundma, millal meie soov tuleb meie südamest ja millal tuleb see kuskilt mujalt, kus see ei ole meie hingeteega kooskõlas.


Kuidas saavutada/luua enda ellu soovitud tulemus?

 • Teadvusta, et suurima impulsi/energialaengu loomisel annab enda tunne. 

 • Mida suuremat laengut oma tunnetes mingis suunas omada, seda tugevamat isiklikku kogemust see tundelaeng loob. Enda tundega ollakse seotud kõige tugevamalt hetke reaalsuses ning iga uskumus hetkes loob just kogetavat reaalsust edasi enda ajaliinile.

 • Koosloomises, kui on olemas ühine eesmärk, avaldub ajajoonel kõikide tunnetest üheskoos loodu. Sellel võib olla aga mitu erinevat suunda. Näiteks võivad ühe pere koosloojatel olla erinevad arusaamad või tunded ühisest eesmärgist. Sellisel juhul ollakse samas ruumis kogemas mitut erinevat reaalsust üheaegselt nii, nagu kellegi uskumus/tunne parasjagu reaalsuses on. Kui aga leitakse ühine fikseeritud soov, siis see realiseerub kõikide ajajoonel kiiresti.

 • Soovitud tulemus realiseerub, kui see on kõiksusega kooskõlas ja kui enda uskumused, tunne ja selgus soovist koguneb/avaldub ainult ühele ajajoonele. Siis see ajajoon saab mitmekordse võimenduse ja kristalse selguse ning see avaldub koheselt kõiges ja soovitud tulemus realiseerub enda eluteel.

 • Mitu reaalsust saab eksisteerida inimesel/koosloomises üheaegselt seni, kui läbitakse kõik hirmud, negatiivsed tunded ja jõutakse kõikide teiste ajaliinide lahtilaskmiseni. Seni saab pendeldada erinevate ajaliinide vahel, kuni tehakse valik.

 • Mitmete reaalsuste üheaegne avaldumine annab võimaluse erinevate liinide vahel teadlikult surfata. Praegu me õpime väljuma negatiivsusest rohkem sobivamatesse suundadesse. Hiljem õpime veelgi suurendama oma valikuid, mis panustavad või avardavad iseenda arengut siinses reaalsuses ehk aegruumis.

 • Praegu on hea aeg uurida enda sisemaailma, et millised uskumused on enda teel takistuseks ees. Praegu tuleb tervendada ennast nendes teemades seni, kuni usk taastub.

 • Keha ja hing on sügavas koostöös. Hing toob enda teele sobivaid kohtumisi, et saaksime oma teekonna läbida. Keha näitab selgelt, millega oleme tõusuteel ja mis viib meid oma teelt kõrvale.

 • Südametasand on alati kese, kus saab end taas üles leida. Saavuta kontakt endaga ja ole südames. Südames asub hingejõud, tarkus, valikud ja kõrgem teadlikkus.

 

Täna on meil võimalik mõista enda tundeid sügavamalt ja läbi näha seda, kuhu need tunded ja uskumused meie loomises lõpptulemusena võivad jõuda.

Kui õppida ära enda tunnete haldamine, sagedustes surfamine ning kui laiendada enda uskumuste süsteemis olevaid võimalikkuseid, siis avaneb võimalus uuteks valikuteks.

Me saame inimkonnana teadlikuks enda loomisvõimekusest ning saame lahti lasta katsumustest, muretsemisest, hirmudest ja aegunud programmidest.

Me saame teadvustada, kuidas loob enda sees olev kaos ning kuidas saavutada sisemine harmoonia ehk kord enda sisemaailmas.

Kui inimkond õpib uuesti ära oma energiakeha tervendamise ehk oma tunnete juhtimise enda sees, siis avaneb meile uus tase LOOJANA.

Sellest hetkest ollakse TEADLIK LOOJA, kes haldab loojana enda väge, hingejõudu, valgust ja keha võimekust terviklikult enda teel. 

Praegu on aeg ennast ja enda võimekust arendada ning laiendada enda piire ja anda võimalus uutele suundadele enda elus.

Luba näha enda elu läbi oma hinge silmade.

Ära mine kaasa hirmudega, vali alati kõrgem võimalikkus, usu enda võimetesse ning arenda koostöödes kooskõla.

Mitte uskumise kõrvale loo alati ka see suund, mis viib Sind elus edasi ning anna kõrgemale valikule samuti võimalus.

Soovitud suund avaldub, kui Sinu USK ja SOOV saavad hetkes üheks. Sa usud seda siin ja praegu enda sees.

Kõik reaalsused eksisteerivad üheaegselt, ka see, millest just Sina unistad. Anna endale võimalus!


Armastusega, Katrin Luup

169 views

Recent Posts

See All

Kommentare


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page