top of page
Search

Ole looja, mitte kannataja
Augusti lõpu täiskuu energiad (31. august) hakkavad lahti laskma suvel toimunut ning 𝗸𝗮̈𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘃𝗮𝗱 𝘀𝘂𝘃𝗲𝘁𝗲𝗲𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗹𝗼̃𝗽𝗲𝘁𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗱.


𝗡𝗮̈𝗵𝘁𝗮𝘃𝗮𝗹𝗲 𝘁𝘂𝗹𝗲𝘃𝗮𝗱 𝗸𝗼𝗵𝗮𝗱, 𝗸𝘂𝘀 𝗼𝗻 𝘃𝗮𝗷𝗮𝗹𝗶𝗸 𝗼̃𝗽𝗽𝗶𝗱𝗮 𝗺𝗼̃𝗶𝘀𝘁𝗺𝗶𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗶𝘀𝘁𝗲 𝗼𝘀𝗮𝘀 𝘃𝗼̃𝗶 𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱𝗹𝗶𝗸𝗸𝘂𝘀𝘁 𝗲𝗹𝘂 𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗲𝗲𝘀.

Suhetes toimub erinevate eelmiste perioodide lõpetamine ning teemades otste kokkutõmbamine.

Samal ajal algavad enda hingeteel käimises esimesed sammud ning algab esimeste suuremate loomisväljade avanemine.


Sügisese pööripäeva energiatega (23. september) algavad suvel esil olnud olukordade kokkuvõtted ning olulistes teemades joonte alla tõmbamine.

Praegu on veel mõned nädalad aega enda ajaliine korrastada ja enda hinge jaoks tähtsamates teemades otsuseid langetada.


𝗧𝗮̈𝗶𝘀𝗸𝘂𝘂 𝗮𝗲𝗴𝘂 𝗲𝘀𝗶𝗹 𝗼𝗹𝗲𝘃𝗮𝗱 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶𝗱 𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗼𝘁𝘂𝗱 𝗹𝗼𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮𝘁𝗲 𝗸𝗮𝘀𝘂𝘁𝗮𝗺𝗶𝘀𝗲𝗴𝗮 𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗮𝘂𝘀𝘂𝘀𝗲, 𝘃𝗮𝘀𝘁𝘂𝘁𝘂𝘀𝗲 𝗷𝗮 𝗲𝗻𝗱𝗮 𝘀𝘂̈𝗱𝗮𝗺𝗲 𝗷𝗮̈𝗿𝗴𝗶 𝗼𝘁𝘀𝘂𝘀𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗺𝗶𝘀𝗲 𝗼𝗹𝘂𝗸𝗼𝗿𝗱𝗮𝗱𝗲𝗴𝗮.
𝗦𝗲𝗲, 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗮𝗯 𝗼𝗹𝗲𝗺𝗮 𝘀𝗲𝗹𝗹𝗲𝗹 𝗮𝗷𝗮𝗹 𝗼̃𝗽𝗶𝘁𝘂 𝗼𝘀𝗮𝘀 𝘂𝘂𝘀 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗸, 𝗺𝗮̈𝗮̈𝗿𝗮𝗯 𝗶𝘀𝗶𝗸𝗹𝗶𝗸𝘂𝗹𝘁 𝗷𝗮̈𝗿𝗴𝗻𝗲𝘃𝗮 𝗽𝗮𝗮𝗿𝗶 𝗮𝗮𝘀𝘁𝗮 𝘁𝘂𝗹𝗲𝘃𝗶𝗸𝘂 𝘁𝗲𝗲𝗸𝗼𝗻𝗻𝗮.

Peale valikuid avanevad järgmise taseme südamete ja hingede liidud ning algab hingetasandil koostööde aeg.

𝗔𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁𝗶 𝗹𝗼̃𝗽𝘂 𝘁𝗮̈𝗶𝘀𝗸𝘂𝘂 𝘀𝗼̃𝗻𝘂𝗺: On aeg teadvustada, et me oleme loojad, mitte kannatajad.


Aeg on väärtustada enda sees olevaid loomisteadmisi ning alustada uute teadmiste pealt loomisega juba täna.

Hetkel on kõige suurem teadlikkuse kasv kannataja rollist väljumisel ja enda, kui looja võimete vastuvõtmisel.


𝗧𝗮̈𝗶𝘀𝗸𝘂𝘂 𝘁𝗼𝗼𝗯 𝗲𝘀𝗶𝗹𝗲 𝘃𝗮̈𝗹𝗷𝗮𝗸𝘂𝘁𝘀𝗲𝗱:


* Hetke väljakutsete iseloom on seotud loomisest arusaamisega - kas saadakse ühtemoodi aru või ühine võimalus koosloomiseks puudub.


Loomisenergiates lõpevad vastandumise mustrid, ärategemised, laim, kaassõltuvuse programmid jms.

Need, kes suudavad neist mustritest välja tõusta, neil algab uus loomise etapp kõrgemate väärtuste kasutamise pealt.


* Täiskuu aktiveerib sellised suhted, kus puudub tegelik hingedevaheline ühendus ning suhetes sellised kohad, mille peale ei ole võimalik ühiseid väärtuseid edasi ehitada.


Need suhted on hetkel kõige suuremates ümberhindamiste kohtades ning seal selgub edasine ühise saatuse leidmise koht.


Suhetes endas võib olla kõrge potentsiaal hingetasandil koos edasi minna ning pööripäevaeelne aeg on antud selleks, et see üles leida.


Paljud hinged alustavad peale pööripäeva enda järgmist etappi suhete tasandil ning seal algavad hingetasandi kõrgema astme suhted.


* Suhetes toimub ajaliinide korrastus ja tekivad uued gruppidesse jagunemised, mis on seotud just ühiste väärtushinnangute ning uuele loomingule toetumisega.


Gruppides algab uute loomesuundade allalaadimine ning uute väärtuste ühiskonda ja ellu läbitoomise uus tsükkel.


* Praegused energiad toovad esile otsustamise koha, kas valid jätkuvalt kannatuse või alustad loomist kannatusest vabana.


Neil hingedel, kes suudavad kannatustest väljuda, avanevad juba praegu uued loomisväljad ning neil tekib uutes loomisväljades loomingu avaldumine.


Millised on lahendused?

* Praegu saab luua lahendusi läbi mõistmise. Nii saavad avaneda mõlema hinge soovid ja suund.


* Loomine käib läbi «Elu ees alandlikkuse» kaudu, sest elu õpetab meile kõigile elu austamist.


* On aeg arendada andestamise ja lahti laskmise võimet. Andestamise võime vabastab hingede valu, vana taaga, üleliigsed sidemed, kiusu kohad, võimetuse jms.


* On aeg väljuda ohvrimeelsusest ning tõsta end ise ohvri rollist välja. Ohvri seisundid loovad kannatust ning viivad tagasi mineviku loomingusse.


* On aeg ise looma hakata selliseid suhteid, mida soovid päriselt kogeda ning mõista enda loomisjõu suurust ja teadvustada enda võimekust.


* On aeg enda soovitud reaalsust detailselt visualiseerima hakata, luua tulevikku ja olla minevikust vaba.


* On aeg teadvustada, et algavad tuleviku suhted ning minevik lõpeb praeguste energiate sulgumisega.


* Suhetes on praegu esil illusioonide väljad. On aeg need läbi näha ja neist väljuda, suhetes toimub illusioonidest väljumine.


* On aeg kuulata enda südant, enda hinge ja väljuda enda mõtete kriitikast.


* On aeg väljuda kahetsusest, mis on ebavajalik ning pidurdab uue kasvu.


𝗨𝘂𝘁𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗹𝗼𝗼𝗯 𝗲𝗹𝘂𝗿𝗼̃𝗼̃𝗺

Praegu tasakaalustuvad suhetes ja loomingus kohad, kus on vajalik leida tasakaal kohustuste ja elurõõmu vahel.

Kõige suurem tähelepanu loomingus on hetkel sõltuvuste, kaassõltuvuste ning hingelise vabaduse teemades.


𝗛𝗶𝗻𝗴𝗲𝘁𝗮𝘀𝗮𝗻𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗵𝗲𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗮𝗯 𝗸𝗼𝗼𝘀 𝗹𝘂𝘂𝗮 𝗮𝗶𝗻𝘂𝗹𝘁 𝘃𝗮𝗯𝗮𝗻𝗮 𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘃𝗮𝗯𝗮𝗱𝘂𝘀 𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗶𝘁 𝗲𝗹𝘂𝗿𝗼̃𝗼̃𝗺𝘂𝗸𝘀.

Armastusega, Kartin Luup

4 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page