top of page
Search

Uue suhtemudeli loomine enda energeetikasse

Koos oktoobri päikesevarjutusega (14. oktoober) algab suhetes tasakaalustamise, tervendamise aeg ning alustatakse enda energeetikas uue tuleviku suhtemudeli loomist.
See protsess koosneb mitmest etapist ja võib kesta paar nädalat.
Esimesena toimub enda sees suur puhastus- ja tasakaalustusprotsess, kus vabanetakse vanast ja koormavast. Järgmisena toimub mõistmine, mis on suhetes, koostöödes või loomises siiani mittetoiminud ning käivitatakse enda energeetikas uus suund, kus alustatakse tervelt kohalt. Sellega luuakse uus suhtemudel enda tulevikuliinile ning enda suhetes käivitatakse uus suund, kuidas soovitakse uuel moel suhetes toimida. Peale käivitust joondatakse tulevikuliinil kõik suhted uude toimimisse.

Päikesevarjutuse energeetika käivitab kõigepealt sügava puhastusprotsessi iseenda sees, enda sisemaailmas, tunnetes, mõtetes ja vaadetes.

Tasakaalustusse tulevad enda sees olevad suhtumised suhetesse ning hingetasand toob nähtavale selliseid suhteid, kus minnakse endast kergesti välja või kus kaotatakse usk enda toimimisse.

Järgneva paari nädala jooksul tulevad enda sisemaailmas esile sellised mineviku haavad, kus on aeg valida uus toimimise suund või kus ei suudeta olla suhtes aus enda või teise osapoolega.

Hing toob ausalt nähtavale igas suhtes kohad, mis siiani tekitavad enda sees haavumist, sügavaid probleeme, energia kadu, masendust, tasakaalutust, uuesti vanasse langemist, kaose tunnet vms.

Sellel perioodil on võimalik saada enda seest kõige isiklikumaid vastuseid sellistele küsimustele, kus on siiani puudu olnud hea lahendus.

Paar järgnevat nädalat on aeg suhete sisevaatluseks ja enda sees uute otsuste tegemiseks. See on aeg, kus on vaja kõikides suhetes oma väärtus enda sees paika panna ning lahti lasta kõik kurnav ja pidurdav.

Sel ajal tuleb suhete koostoimes üles leida tasakaalupunkt, mis toetab ühist uut kulgu ning enda isikliku elu paremini paikaminemist.

See on tugev sisevaatluse ning enda tervendamise aeg, kus ainult läbi isikliku tõe saadakse kätte suhete uus, enda jaoks toimiv suund.

Järgnevatel nädalatel uuritakse sügavamalt suhete dünaamikaid, ühisosa võimalusi, tervenemise kohti ning kuidas oma elus üheskoos kandvamasse kohta edasi liikuda.

See on väga sügav enda sisemaailma korrastamise ja tervendamise aeg, enda sees tasakaalu otsimise aeg ning endale olulistesse suhetesse uue tasakaalu toomine.

Tervendusse tulevad järgmised teemad:

 • Enda sees tulevad esile need suhted, kus puudub tasakaal.

 • Sellel ajal tulevad nähtavale enda või teiste veel toimivad ego-probleemid, mis tõmbavad enda sageduse alla või kus on vaja üle vaadata, miks see suhe on endiselt ego tasandil toimiv. Miks langeme egosse?

 • Nähtavale tulevad lähisuhtes sellised teemad, kus puudub enda väärtustamine või kus on kellegi liigne ületähtsustamine.

 • Suhted tulevad näitama, millist mõju me avaldame teistele või kuidas maailm mõjub meile. Kas osatakse endaga arvestada ning samas ka teiste vajaduste või (loomingu) suundadega arvestada?

 • Sellel ajal tuleb välja, kuidas me tajume ennast ja millal me ei arvesta iseendaga.

 • See on aeg, kus saab uurida enda mineviku loomise kogemust. Isiklikus infos tuleb nähtavale, millises kohas tekib nõrkushetk, kus ollakse liialt kahtlev, kus minnakse teistega kaasa või millal on aeg ennast kuulama hakata.

 • Nähtavale tulevad haiget saanud kohad, kus on esil kuidas endaga käitutakse, millises kohas on vaja leida uus tegutsemise suund.

 • Võimalik on teha teadlikult uusi valikuid, kus hakatakse ennast väärtustama ja samas hinnatakse kõrgelt ka teisi. Leitakse üles tasakaalukoht suhetes.

 • Nähtaval on kohad, kus puudub enda jaoks aus toimimine.

Suhetes algab teadlike valikute tegemise aeg, kus hinnatakse kõrgelt üksteise väärtusi ning loobutakse sellistest suhetest, mis alavääristavad suhet või tekitavad võimuvõitlust.


Oluline on iseendalt küsida:

 • Kas ma tegelikult väärtustan iseennast?

 • Kas minu suhetes toimib tasakaal? Kas tasakaal on ka minu enda sees säilinud või olen ennast kaotanud?

 • Kas ma olen valmis enda probleeme tegelikult lahendama ja ausalt üles leidma sellised kohad enda sees, mis vajavad uut tervemat toimimist?

 • Kas ma olen valmis alustama kohe või hoopis põgenen enda eest ja süüdistan teisi või ise-ennast? Mis on minu uus suund?

 • Kas ma olen valmis võtma enda loomise ja tunnete tundmise eest vastutuse? Millel on minu tähelepanu, mida ma toidan?

 • Kas ma usun, et maailm või suhted võiksid olla tervemad ja elu võiks olla imeline? Kes või mis mõjutab minu tunnet?

 • Kas ma usun enda loomise jõusse? Kes on minu elus looja?

Läbi suhete tervenemisprotsessi algab uute loomis-energiate kinnitamine uude valitud suunda ning uue tuleviku suhtemudeli loomine enda energiavälja. Selle järgi joonduvad edaspidi kõik tuleviku suhted.

Uues tuleviku suhtemudelis on kõikides suhetes tervenemisvõimalus, kõiki suhteid on võimalik luua uuest tervemast kohast ja suhetesse tekib ühine tasakaal.

Suhete puhastamisega leitakse uuesti üles koht, kus saadakse kätte tunne, et elu on elamist väärt ja suhtes on võimalik ühiselt kooslooma hakata.

Hetkel esilolevad suhted tulevad näitama, millises kohas meie eluteel tehtud otsustes tekivad eksimused ning kus on võimalik edasi valida helgem ja rohkem väärtustatud suund.

See on aeg, kus näeme, kuidas me käitume enda sees iseendaga. See on aeg, kus saame teha uusi otsuseid ning käivitada seeläbi oma uue tuleviku. See on aeg, kus tekivad uued suhtemudelid, mis on terved.

Hing teeb meiega koostööd, keha on sellel ajal tundlik, meel on terav ja vaist aitab teha õigeid otsuseid.

Usalda enda vaistu ja südant, vali armastus ja andestus ning ole enda suhtes hooliv.

Sinu sees on võimalik üles leida uus suund, mis on edaspidi Sinu jaoks väärtust loov, toimiv ning just selline, nagu praegusest hetkest seda edasi lood.

Kõik minevik on võimalik jätta seljataha, praegune hetk on see mis loob tulevikku.

Loo uus ja parem tulevik! Loo uued suhted!

Suhetesse tekib uus tasand.


Armastusega, Kartin Luup

5 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page