top of page
Search

Uus reaalsus avaneb meie sees

Hing alustab isikliku info allalaadimist enda südameruumi ja kehasse, mis aitab läbida 2024. aasta väljakutset enda teel.

Hinge väljakutse on seotud ELUSA energia kasutamisega enda teel.

Veebruari noorkuu energiad toovad kaasa esimese muutuste laine isiklikul teel, mis võib olla täiesti ebatavaline kogemus võrreldes siiani kogetud muutustega.

Paljudel tuleb nüüd esile suurem valikuvõimalus oma elus, kuidas jätkata edasiliikumist järgmises etapis enda teel või millistel tingimustel ollakse valmis edasi panustama OMA ENERGIAT enda või teiste eludesse. 

On alanud aeg, kus meie sees käivitub UUS HINGE MINA ning see toob kaasa olukorrad, kus ollakse valmis välja astuma ego rollidest/vanast ego minast ning lõpetatakse samastumine minevikuga. 

Hinge UUS MINA käivitab suurimad uue info allalaadimise protsessid enda kehasse ning toob nähtavale info, kuidas edasi minna enda teel.

Praegu on käes aeg, kus UUS REAALSUS on valmis avanema meie SEES.

Uue reaalsuse käivitab meie sees olev USK ja enda uuesti taasmäletamine ning teadvustamine, et oled mitmedimensionaalne teadvus/olend ning pärit mittelineaarsest multisfäärilisest reaalsusest.

Algab enda uue hingeteadvuse vastuvõtmine enda südameruumi, mis omakorda käivitab suurimad reaalsusnihked enda elus ja teel. 

Praegu võivad käivituda elulised väljakutsed, mille lahenduseks saavad olema endasse usu kehtestamise olukorrad, mille eelduseks on kooskõla ise-endaga ning täielik ümbersünd uue reaalsuse väärtustesse.

Uues reaalsuses ning enda UUES HINGE MINAS ei ole kohta vanale ego teadvusele, piirangutele ega ka ego jõu pealt tegutsemisele. 

Praegu on võimalus edasi liikuda ainult siis, kui ollakse VABA, alandlik elu müsteeriumi ees ning kooskõlas kõigi kõrgema TULEVIKUGA.  

Ainus, mis valikutes tegelikult toimib on PÜHENDUMINE ELUSA ELU LOOMISELE.

Kui selles osas minnakse enda sees vastuollu, toimub järjekordne ebapuhaste energiate enda jaoks nähtavale toomine ning nende puhastamine, kuni valitakse ELUSA ELU LOOMINE.

Hetkel on esil HINGETEEL edasi liikumise väljakutse kohad. Hing on valinud elususe suuna ja teeb kõiges muus suurpuhastust.

Veebruaris võib esile tulla mitmeid teemasid korraga ja see on seotud sellega, kui mitmes valdkonnas on oma hingeteelt kõrvale kaldutud või kui suurt mõju mingi teema just praegu avaldab Sinu keha/tervise olukorrale.

Kui on korraga seos nii suhete, kui ka kehaga, siis võib olla elus kõige suurem selle elu valiku tegemise pöördekoht.


Millised on meie hinge teemade väljakutsed:

  • Hing näitab, kus on vajalik kasutada KÕRGEMAT KAASTUNNET ning on vaja väljuda ego tahtmistest. Ainult nähes kõike suuremas pildis ja kõiki osapooli/loojaid korraga on võimalik enda sees käivitada KÕRGEM LOOMING.

  • Kõige olulisem on kooskõla iseendaga ja kui see kooskõla puudub, siis puudub see kõiges.

  • Hinge sügavaim kavatsus on kehastada ja loomingusse tuua PUHAST EESMÄRKI. Kui see kaldub kõrvale, siis käivituvad kõrvalekalletest puhastused.

  • ELUS LOOMING vajab puhast impulssi, puhast kavatsust, tõde ja sisemist jõudu! Kui puudub tõde, puudub nii sisemine jõud ning jääb kätte saamata siht. Leia TÕDE ja ava enda sisemine jõud!

  • Füüsiline keha on valmis vastu võtma kehasse ainult puhast. Kõik mittepuhas tekitab mürgitust. Mürgised mõtted, negatiivsus, egost toimimine, hirmudes elamine, ohvrimeelsus jms.

  • Pühendu eneseteostusele, ole enda osas hooliv. Hing toob esile puhastused, mis suunavad armastuse ja algse allika kavatsuse teele.

  • Usalda uue elu seadusi ja lase lahti ego kontrollist.

  • Usu enda HINGE ARMASTUSE jõusse!

  • Sa ei pea ega suuda kõike kontrollida, luba enda juhtimine HINGE kohalolusse!

  • Hing on see, kes annab ja kannab lootust!


Praegu on hea üles leida enda sees enda puhas kavatsus, kuidas liikuda edasi enda TULEVIKU teel.

Elus esile tulevad väljakutsed ja kriisid on uue puhta ruumi tegemiseks, et jõuda ÕNNESTUMISE kogemuseni.

Kui suudad kõike võtta lihtsamalt ja mänguliselt, saavad ka testid olema sellised, mille teed ära mängleva kergusega.

Ole valmis ennast avastama hoopis uue külje pealt ja kasuta enda loomulikku loomingulist annet lahendada kõike uue, endas avaneva tunnetuse pealt. Hetke energiad laevad südametasandisse alla just nutikust ja julgust proovida uut ja uuenduslikke puhtaid eesmärke.

Kasuta julgelt enda andeid ning puhast impulssi. Kõik uudne on see, mis laeb alla kõige kiiremad uue elu loovad suunad.

Tea, et Sa oled enda HINGE poolt kõige rohkem ARMASTATUD ja HOOLITUD, võta see enda südames kohe täna vastu.

Hing on kõige ustavam, armastavam, kohal olevam ja jäävam, mida Sa praegu enda elus HÜPPEKS JÄRGMISELE TASANDILE vajad.

Ole õnnistatud enda hinge teel!


Armastusega,

Katrin Luup

423 views

Recent Posts

See All

Comments


Liitu pühapäevase live sessiooniga

Soovid kuulata toimunud live seanssi?

bottom of page